PDF 188kWORD 334k

 

Kehitysvaliokunta

 

DEVE(2019)1106_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Keskiviikko 6. marraskuuta 2019 klo 9.00–13.00 ja 14.30–17.00 ja 17.00–18.30  (koordinaattoreiden kokous)

Torstai 7. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (4B001)

6. marraskuuta 2019 klo 9.00–10.00

*** Kokoushuoneessa PHS 3C050 ***
Yhdessä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja ulkoasioiden valiokunnan kanssa

1. Turkin-pakolaisavun koordinointiväline ja syyrialaisten pakolaisten tilanne Turkissa

DEVE/9/01700

         Keskustelu komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) kanssa (vahvistettava)

6. marraskuuta 2019 klo 10.00–12.00

*** Kokoushuoneessa PHS 4B001 ***

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Puheenjohtajan ilmoitukset

4. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         30. syyskuuta 2019 PV – PE642.867v02-00

         8. lokakuuta 2019 PV – PE642.871v01-00

5. Komission ilmoitukset

DEVE/9/00619

         Komission lausuma (mahdollisesti)

6. Neuvoston päätös merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin 25 päivänä marraskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/755/EU (MMA-assosiaatiopäätös) muuttamisesta

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Esittelijä:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Vastaava:

 

DEVE

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

         Yksinkertaistetun menettelyn soveltamisen hyväksyminen (52 artiklan 1 kohta, menettely ilman tarkistuksia)

7. Salomonsaarten liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Valmistelija:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Vastaava:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

8. Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva EU:n toimintasuunnitelma

DEVE/9/01709

         Keskustelu komission kanssa vuoden 2018 täytäntöönpanokertomuksesta

6. marraskuuta 2019 klo 12.00–13.00

*** Kokoushuoneessa ASP 3G3 ***
Yhdessä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kanssa

9. Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Vastaava:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         Yhteisen päätöslauselmaesitysluonnoksen käsittely

         Keskustelu DEVE- ja FEMM-valiokuntien virkamatkasta YK:n ICPD25-huippukokoukseen Nairobiin (Kenia)

6. marraskuuta 2019 klo 14.30–15.30

*** Kokoushuoneessa PHS 4B001 ***

*** Koneäänestys ***

10. Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Esittelijä:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Vastaava:

 

DEVE

 

 

 

         Komissiolle ja neuvostolle esitettävien suullisesti vastattavien kysymysten ja päätöslauselmaesitysluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

11. Tilapäinen valtuuskunta YK:n ilmastohuippukokoukseen ja kestävän kehityksen tavoitteita käsittelevään huippukokoukseen sekä korkean tason vuoropuheluun kehitysrahoituksesta, New York, 23.–26. syyskuuta 2019

DEVE/9/01708

         Puheenjohtajan selonteko valiokunnalle

6. marraskuuta 2019 klo 15.30–17.00

*** Kokoushuoneessa JAN 2Q2 ***
Yhdessä ulkoasiainvaliokunnan kanssa

12. Viimeisimmät tapahtumat Afganistanissa

DEVE/9/01704

         Keskustelu EUH:n Aasian ja Tyynenmeren alueesta vastaavan johtajan Gunnar Wiegandin ja komission kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston Aasiasta ja Lähi-idästä vastaavan johtajan Pierre Amilhat’n kanssa

13. Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustaminen

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Esittelijät:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Vastaava:

 

AFET, DEVE

 

 

 

• Selonteko valiokunnalle neuvotteluista (työjärjestyksen 74 artiklan 3 kohta) (katso erillinen esityslista)

6. marraskuuta 2019 klo 17.00–18.30  (suljetuin ovin)

*** Kokoushuoneessa PHS 4B001 ***

14. Koordinaattoreiden kokous

7. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30

*** Kokoushuoneessa PHS 4B001 ***

15. EU:n tuki kehitysmaiden lapsille: tulevat haasteet

DEVE/9/01710

         Keskustelu komission ja Unicefin kanssa

Yhdessä käsiteltävät kohdat 16-17

16. Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Valmistelija:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Vastaava:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

17. Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Valmistelija:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Vastaava:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

Yhdessä käsiteltävät kohdat 18-19

18. Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekeminen

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Valmistelija:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Vastaava:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

19. Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekeminen

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Valmistelija:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Vastaava:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Lausuntoluonnoksen käsittely

20. EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi

DEVE/9/01707

         Komission puheenvuoro

21. Vaalitarkkailuvaltuuskunta Mosambikiin tarkkailemaan 15. lokakuuta 2019 pidettäviä yleisvaaleja

DEVE/9/01733

         Keskustelu EU:n päävaalitarkkailijan Nacho Sánchez Amorin ja Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan puheenjohtajan José Manuel García Margallo y Marfilin kanssa

22. Kyselytunti

23. Muut asiat

24. Seuraavat kokoukset

         2. joulukuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

         3. joulukuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 30. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus