PDF 194kWORD 1101k

 

Odbor za razvoj

 

DEVE(2019)1106_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

srijeda 6. studenoga 2019., 9:00 – 13:00 i 14:30 – 17:00 i 17:00 – 18:30
(sastanak koordinatora)

četvrtak 7. studenoga 2019., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (4B001)

6. studenoga 2019., 9:00 – 10:00

*** U dvorani za sastanke PHS 3C050 ***
Zajedno s Odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i Odborom za vanjske poslove 

1. Instrument EU-a za Tursku i stanje sirijskih izbjeglica u Turskoj

DEVE/9/01700

         Razmjena gledišta s Europskom komisijom, Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i Visokim povjerenikom Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) (još nije potvrđeno)

6. studenoga 2019., 10:00 – 12:00

*** U dvorani za sastanke PHS 4B001 ***

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Priopćenja predsjedatelja

4. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         30. rujna 2019. PV – PE642.867v02-00

         8. listopada 2019. PV – PE642.871v01-00

5. Priopćenja Komisije

DEVE/9/00619

         Izjava Komisije (vjerojatno)

6. Odluka Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”)

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Izvjestitelj:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Nadležni odbor:

 

DEVE

 

 

 

         Razmatranje nacrta izvješća

         Odobrenje primjene pojednostavljenog postupka bez izmjena (članak 52. stavak 1.)

7. Pristupanje Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Nadležni odbor:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

8. Drugi akcijski plan za rodnu ravnopravnost

DEVE/9/01709

         Razmjena mišljenja s Europskom komisijom o godišnjem izvješću o provedbi za 2018.


6. studenoga 2019., 12:00 – 13:00

*** U dvorani za sastanke ASP 3G3 ***
Zajedno s Odborom za prava žena i jednakost spolova

9. 25. obljetnica Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD25) (sastanak na vrhu u Nairobiju)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Nadležni odbor:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         Razmatranje nacrta zajedničkog prijedloga rezolucije

         Razmjena gledišta o misiji odbora DEVE/FEMM na sastanak na vrhu UN-a o ICPD25 u Nairobiju (Kenija)

6. studenoga 2019., 14:30 – 15:30

*** U dvorani za sastanke PHS 4B001 ***

*** Elektroničko glasovanje ***

10. Aktualni pregovori o novom sporazumu o partnerstvu između Europske unije i članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Izvjestitelj:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Nadležni odbor:

 

DEVE

 

 

 

         Usvajanje pitanja za usmeni odgovor Komisije i Vijeća te nacrta prijedloga rezolucije

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

11. Službeno putovanje ad hoc izaslanstva na sastanke na vrhu UN-a o klimatskom djelovanju i ciljevima održivog razvoja te na dijalog na visokoj razini o financiranju za razvoj, New York, 23. - 26. rujna 2019.

DEVE/9/01708

         Izvještavanje odbora od strane predsjednika

6. studenoga 2019., 15:30 – 17:00

*** U dvorani za sastanke JAN 2Q2 ***
Zajedno s Odborom za vanjske poslove

12. Posljednja događanja u Afganistanu

DEVE/9/01704

         Razmjena gledišta s Gunnarom Wiegandom (glavni direktor ESVD-a za Aziju i Pacifik) i Pierreom Amilhatom (Europska komisija, DG DEVCO, direktor za Aziju i Bliski istok)

13. Uspostava Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Izvjestitelji:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Nadležni odbor:

 

AFET, DEVE

 

 

 

• Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 74. stavak 3.) (vidi zaseban dnevni red)

6. studenoga 2019., 17:00 – 18:30 (zatvoreno za javnost)

*** U dvorani za sastanke PHS 4B001 ***

14. Sastanak koordinatora

7. studenoga 2019., 9:00 – 12:30

*** U dvorani za sastanke PHS 4B001 ***

15. Potpora EU-a za djecu u zemljama u razvoju: budući izazovi

DEVE/9/01710

         Razmjena gledišta s Europskom komisijom i UNICEF-om


Zajedničke točke 16. i 17.

16. Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019.–2024.)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Nadležni odbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

17. Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019.–2024.)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Nadležni odbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

Zajedničke točke 18. i 19.

18. Sklapanje Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Nadležni odbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

19. Sklapanje Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019.–2024.)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Nadležni odbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Razmatranje nacrta mišljenja

20. Jačanje djelovanja EU-a na zaštiti i obnovi svjetskih šuma

DEVE/9/01707

         Izlaganje Komisije

21. Misija za promatranje općih izbora u Mozambiku 15. listopada 2019.

DEVE/9/01733

         Razmjena gledišta s Nacho Sánchez Amorom, glavnim promatračem EU-a i José Manuel García Margallo y Marfilom, predsjednikom izaslanstva Europskog parlamenta za promatranje izbora

22. Vrijeme za pitanja

23. Razno

24. Sljedeće sjednice

         2. prosinca 2019., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

         3. prosinca 2019., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 4. studenog 2019.Pravna napomena