PDF 199kWORD 336k

 

Fejlesztési Bizottság

 

DEVE(2019)1106_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2019. november 6., szerda, 9.00–13.00 és 14.30–17.00 és 17.00–18.30  (Koordinátorok ülése)

2019. november 7., csütörtök, 9.00–12.30

Brüsszel

Terem: Paul-Henri Spaak (4B001)

2019. november 6., 9.00–10.00

*** A PHS 3C050 ülésteremben ***
Közösen az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsággal, valamint a Külügyi Bizottsággal

1. A törökországi menekülteket támogató eszköz és a szíriai menekültek törökországi helyzete

DEVE/9/01700

         – Eszmecsere az Európai Bizottsággal, az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) és az ENSZ menekültügyi főbiztosával (UNHCR) (megerősítendő)

2019. november 6., 10.00–12.00

*** A PHS 4B001 ülésteremben ***

2. A napirend elfogadása

3. Az elnök közleményei

4. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. szeptember 30. PV – PE642.867v02-00

         2019. október 8. PV – PE642.871v01-00

5. A Bizottság bejelentései

DEVE/9/00619

         A Bizottság nyilatkozata (lehetőség szerint)

6. A Tanács határozata az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozat (tengerentúli társulási határozat) módosításáról

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Előadó:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Illetékes:

 

DEVE

 

 

 

         Jelentéstervezet megvitatása

         Az egyszerűsített eljárás módosítások nélküli alkalmazásának jóváhagyása (52. cikk, (1) bekezdés)

7. A Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

A vélemény előadója:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Illetékes:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         Véleménytervezet megvitatása

8. A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó II. cselekvési terv

DEVE/9/01709

         Eszmecsere az Európai Bizottsággal a 2018. évi végrehajtási jelentésről

2019. november 6., 12.00–13.00

*** Az ASP 3G3 ülésteremben ***
Közösen a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsággal

9. A nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulója (csúcstalálkozó Nairobiban)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Illetékes:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         Közös állásfoglalásra irányuló indítványtervezet megvitatása

         Eszmecsere a DEVE/FEMM bizottságnak a Nairobiban (Kenya) tartandó ENSZ-csúcstalálkozóra indítandó küldöttségéről

2019. november 6., 14.30–15.30

*** A PHS 4B001 ülésteremben ***

*** Elektronikus szavazás ***

10. Az egyrészről az Európai Unió, másrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportja közötti új partnerségi megállapodásra irányuló, folyamatban lévő tárgyalások

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Előadó:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Illetékes:

 

DEVE

 

 

 

         A Bizottság és a Tanács szóbeli válaszát igénylő kérdések, valamint állásfoglalásra irányuló indítványtervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

11. Eseti küldöttség az ENSZ által összehívott, az éghajlat-politikával és a fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozó csúcstalálkozókra és a fejlesztésfinanszírozásról szóló magas szintű párbeszédre, New York, 2019. szeptember 23–26.

DEVE/9/01708

         Az elnök jelentést tesz a bizottságnak

2019. november 6., 15.30–17.00

*** A JAN 2Q2 ülésteremben ***
Közösen a Külügyi Bizottsággal

12. A legutóbbi fejlemények Afganisztánban

DEVE/9/01704

         Eszmecsere Gunnar Wieganddal (az EKSZ Ázsiáért felelős ügyvezető igazgatójával) és Pierre Amilhattal (Európai Bizottság, DG DEVCO, Ázsiáért és a Közel-Keletért felelős igazgató)

13. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozása

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Előadók:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Illetékes:

 

AFET, DEVE

 

 

 

• Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (74. cikk (3) bekezdés) (lásd a külön napirendet)

2019. november 6., 17.00–18.30  (zárt ülés)

*** A PHS 4B001 ülésteremben ***

14. Koordinátorok ülése

2019. november 7., 9.00–12.30

*** A PHS 4B001 ülésteremben ***

15. A fejlődő országokban élő gyermekek uniós támogatása: megoldandó feladatok

DEVE/9/01710

         Eszmecsere az Európai Bizottsággal és az UNICEF-fel

Összevont napirendi pontok (16, 17)

16. Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

A vélemény előadója:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Illetékes:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Véleménytervezet megvitatása

17. Az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

A vélemény előadója:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Illetékes:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         Véleménytervezet megvitatása

Összevont napirendi pontok (18, 19)

18. Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötése

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

A vélemény előadója:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Illetékes:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

19. Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötése

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

A vélemény előadója:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Illetékes:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Véleménytervezet megvitatása

20. A világ erdőinek védelmére és helyreállítására irányuló uniós fellépés fokozása

DEVE/9/01707

         A Bizottság tájékoztatója

21. Választási megfigyelő misszió indítása Mozambikba a 2019. október 15-i általános választások megfigyelésére

DEVE/9/01733

         Eszmecsere Nacho Sánchez Amorral, az EU főmegfigyelőjével, és José Manuel García Margallo y Marfillal, az Európai Parlament választási megfigyelő küldöttségének vezetőjével

22. Kérdések órája

23. Egyéb kérdések

24. Következő ülés(ek)

         2019. december 2., 15.00–18.30 (Brüsszel)

         2019. december 3., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2019. november 4.Jogi nyilatkozat