PDF 193kWORD 1134k

 

Comisia pentru dezvoltare

 

DEVE(2019)1106_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 6 noiembrie 2019, 9.00 - 13.00 și 14.30 - 17.00 și 17.00 - 18.30 (reuniune a coordonatorilor)

Joi, 7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

6 noiembrie 2019, 9.00 - 10.00

** În sala de ședințe LIBE PHS 3C050 ***
împreună cu Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și Comisia pentru afaceri externe

1. Instrumentul UE pentru Turcia și situația refugiaților sirieni din Turcia

DEVE/9/01700

         - Schimb de opinii cu Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) (de confirmat)

6 noiembrie 2019, 10.00 - 12.00

** În sala de ședințe PHS 4B001 ***

2. Adoptarea ordinii de zi

3. Comunicări ale președinției

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         30 septembrie 2019 PV – PE642.867v02-00

         8 octombrie 2019 PV – PE642.871v01-00

5. Anunțuri ale Comisiei

DEVE/9/00619

         Declarație a Comisiei (eventual)

6. Decizia Consiliului de modificare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană ( „Decizia de asociere peste mări”)

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Raportor:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Comisie competentă:

 

DEVE

 

 

 

         Examinarea proiectului de raport

         Aprobarea aplicării procedurii simplificate fără amendamente [articolul 52 alineatul (1)]

7. Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Comisie competentă:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

 

         Examinarea proiectului de aviz

8. Planul de acțiune pentru egalitatea de gen II

DEVE/9/01709

         Schimb de vederi cu Comisia Europeană despre Raportul anual de punere în aplicare pe 2019

6 noiembrie 2019, 12.00 - 13.00

** În sala de ședințe ASP 3G3 ***
împreună cu Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

9. Ce a de-a 25 aniversare a Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea (ICPD25) (Summitul de la Nairobi)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Comisie competentă:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

 

         Examinarea proiectului de propunere comună de rezoluție

         Schimb de opinii cu privire la misiunea DEVE/FEMM la Summitul ONU privind ICCP25 de la Nairobi (Kenya)

6 noiembrie 2019, 14.30 - 15.30

** În sala de ședințe PHS 4B001 ***

*** Votare electronică ***

10. Negocierile în curs pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Raportor:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Comisie competentă:

 

DEVE

 

 

 

         Adoptarea de către Comisie și Consiliu a unor întrebări cu solicitare de răspuns oral

*** Sfârșitul votării electronice ***

11. Delegație ad-hoc la summiturile ONU pentru acțiuni climatice și obiectivele de dezvoltare durabilă și Dialogul la nivel înalt pe tema finanțării pentru dezvoltare, New York, 23-26 septembrie 2019

DEVE/9/01708

         Președintele prezintă un raport în fața comisiei

6 noiembrie 2019, 15.30 - 17.00

** În sala de ședințe JAN 2Q2 ***
împreună cu Comisia pentru afaceri externe

12. Ultimele evoluții în Afganistan

DEVE/9/01704

         Schimb de opinii cu Gunnar Wiegand (director executiv al SEAE pentru Asia Pacific) și Pierre Amilhat (Comisia Europeană, DG DEVCO, director pentru Asia și Orientul Mijlociu)

13. Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Raportori:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Comisie competentă:

 

AFET, DEVE

 

 

 

Prezentarea raportului despre negocieri în fața comisiei [articolul 74 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] (a se vedea ordinea de zi separată)

6 noiembrie 2019, 17.00 - 18.30  (cu ușile închise)

** În sala de ședințe PHS 4B001 ***

14. Reuniune a coordonatorilor

7 noiembrie 2019, 9.00 - 12.30

** În sala de ședințe PHS 4B001 ***

15. Sprijinul UE pentru copiii din țările în curs de dezvoltare: provocări viitoare

DEVE/9/01710

         Schimb de opinii cu Comisia Europeană și UNICEF

Puncte comune (16, 17)

16. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Examinarea proiectului de aviz

17. Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau (2019-2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Raportoare pentru aviz:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Comisie competentă:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

 

         Examinarea proiectului de aviz

Puncte comune (18, 19)

18. Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Comisie competentă:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

19. Încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Capului Verde (2019-2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Raportoare pentru aviz:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Comisie competentă:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

20. Intensificarea acțiunilor UE pentru protejarea și refacerea pădurilor lumii

DEVE/9/01707

         Expunerea Comisiei

21. Misiune de observare a alegerilor în Mozambic pentru a observa alegerile generale la 15 octombrie 2019

DEVE/9/01733

         Schimb de opinii cu Nacho Sánchez Amor, observator-șef al UE, și José Manuel García Margallo y Marfil, președintele delegației Parlamentului European de observare a alegerilor

22. Timp afectat întrebărilor

23. Chestiuni diverse

24. Reuniuni următoare

         2 decembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         3 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 4 noiembrie 2019Notă juridică