PDF 191kWORD 1092k

 

Odbor za razvoj

 

DEVE(2019)1106_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 6. novembra 2019, od 9.00 do 13.00 in od 14.30 do 17.00 in od 17.00 do 18.30 (sestanek koordinatorjev)

v četrtek, 7. novembra 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (4B001)

6. november 2019 od 9.00 do 10.00

*** V sejni sobi PHS 3C050 ***
Skupaj z Odborom za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odborom za zunanje zadeve

1. Instrument EU-Turčija in položaj sirskih beguncev v Turčiji

DEVE/9/01700

         Izmenjava mnenj z Evropsko komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in visokim komisarjem OZN za begunce (bo potrjeno naknadno)

6. november 2019 od 10.00 do 12.00

*** V sejni sobi PHS 4B001 ***

2. Sprejetje dnevnega reda

3. Sporočila predsednika

4. Sprejetje zapisnikov s sej:

         30. september 2019 PV – PE642.867v02-00

         8. oktober 2019 PV – PE642.871v01-00

5. Sporočila Komisije

DEVE/9/00619

         Izjava Komisije (predvidoma)

6. Sklep Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)

DEVE/9/01109

* 2019/0162(CNS) COM(2019)0359 – C9-0118/2019

 

Poročevalec:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR – PE642.951v01-00

Pristojni odbor:

 

DEVE

 

 

         Obravnava osnutka poročila

         Odobritev uporabe poenostavljenega postopka brez sprememb (člen 52(1))

7. Pristop Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v01-00

Pristojni odbor:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00

         Obravnava osnutka mnenja

8. Akcijski načrt za enakost spolov II

DEVE/9/01709

         Izmenjava mnenj z Evropsko komisijo o letnem poročilu o izvajanju 2018


6. november 2019 od 12.00 do 13.00

*** V sejni sobi ASP 3G3 ***
Skupaj z Odborom za pravice žensk in enakost spolov

9. 25. obletnica mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (vrh v Nairobiju)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Pristojni odbor:

 

FEMM

 

RE – PE642.964v01-00

         Obravnava osnutka skupnega predloga resolucije

         Izmenjava mnenj o misiji odborov DEVE in FEMM na vrhu OZN v Nairobiju (Kenija) ob 25. obletnici mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju

6. november 2019 od 14.30 do 15.30

*** V sejni sobi PHS 4B001 ***

*** Elektronsko glasovanje ***

10. Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav

DEVE/9/01339

 2019/2832(RSP) 

 

Poročevalec:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00

Pristojni odbor:

 

DEVE

 

 

         Sprejetje vprašanj za ustni odgovor za Komisijo in Svet ter osnutka predloga resolucije

*** Konec elektronskega glasovanja ***

11. Ad hoc delegacija na vrhovih OZN o podnebnih ukrepih in trajnostnih razvojnih ciljih ter dialog na visoki ravni o financiranju za razvoj, New York, 23.-26. septembra 2019

DEVE/9/01708

         Poročanje predsednika odboru

 

6. november 2019 od 15.30 do 17.00

*** V sejni sobi JAN 2Q2 ***
Skupaj z Odborom za zunanje zadeve

12. Najnovejši razvoj dogodkov v Afganistanu

DEVE/9/01704

         Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem za Azijo in Pacifik pri ESZD Gunnarjem Wiegandom in direktorjem za Azijo in Bližnji vzhod GD za mednarodno sodelovanje in razvoj pri Evropski komisiji Pierrom Amilhatom

13. Vzpostavitev instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 – C8-0275/2018

 

Poročevalci:

 

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

AFET, DEVE

 

 

• Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3) Poslovnika) (glej ločeni dnevni red)

6. november 2019 od 17.00 do 18.30 (brez navzočnosti javnosti)

*** V sejni sobi PHS 4B001 ***

14. Sestanek koordinatorjev

7. november 2019 od 9.00 do 12.30

*** V sejni sobi PHS 4B001 ***

15. Podpora EU za otroke v državah v razvoju: prihodnji izzivi

DEVE/9/01710

         Izmenjava mnenj z Evropsko komisijo in Unicefom


Skupni točki 16-17

16. Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

         Obravnava osnutka mnenja

17. Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

 

Pristojni odbor:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00

         Obravnava osnutka mnenja

Skupni točki 18-19

18. Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

         Obravnava osnutka mnenja

19. Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00

Pristojni odbor:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

         Obravnava osnutka mnenja

20. Stopnjevanje ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov

DEVE/9/01707

         Predstavitev Komisije

21. Misija za opazovanje splošnih volitev v Mozambiku, ki bodo 15. oktobra 2019

DEVE/9/01733

         Izmenjava mnenj z glavnim opazovalcem EU Nachom Sánchezom Amorjem in predsednikom delegacije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev Joséjem Manuelom Garcío Margallom y Marfilom

22. Čas za vprašanja

23. Razno

24. Naslednja seja

         2. december 2019 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         3. december 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 4. november 2019Pravno obvestilo