PDF 132kWORD 256k

 

Комисия по развитие

Комисия по външни работи

 

DEVE(2019)1111_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно съвместно заседание

Понеделник, 11 ноември 2019 г., 17.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Размяна на мнения с Абдала Хамдук, министър-председател на Судан

4. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 7 ноември 2019 г.Правна информация