PDF 188kWORD 365k

 

Utskottet för utveckling

 

DEVE(2019)1202_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 2 december 2019 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 3 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (4B001)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         4–5 september 2019 PV – PE641.144v01-00

4. Meddelanden från kommissionen

DEVE/9/00619

         Uttalande av kommissionen (eventuellt)

5. Världsaidsdagen

DEVE/9/01894

         Diskussion med Gunilla Carlsson, vice verkställande direktör för Unaids, Sylvia Mbaturu, Civicus, Marijke Wijnroks, Globala fonden och Baby Rivona, det indonesiska nätverket Positiva kvinnor

2 december 2019 kl. 16.30

*** Elektronisk omröstning ***

6. Salomonöarnas anslutning till interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Stillahavsstaterna, å andra sidan

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA – PE642.995v02-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA –

André Rougé (ID)

PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

7. Ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Behandling av förslag till yttrande

2 december 2019 kl. 17.00–18.30

8. Aktuella och kommande utmaningar för EU:s humanitära bistånd

DEVE/9/01895

         Diskussion med Janez Lenarčič, nominerad kommissionsledamot med ansvar för krishantering

* * *

3 december 2019 kl. 9.00–10.00  (inom stängda dörrar)

9. Samordnarnas sammanträde

* * *

3 december 2019 kl. 10.00–11.30

10. Utmaningar i samband med begränsningarna för humanitära insatser: situationen i nordöstra Nigeria

DEVE/9/01918

         Diskussion med Läkare utan gränser och Action Contre La Faim (Aktion mot svält)

11. Utvecklingsutskottets tillfälliga delegation till Etiopien den 29–31 oktober 2019

DEVE/9/01897

         Redogörelse för reserapporten av Tomas Tobé, ordförande för delegationen

3 december 2019 kl. 11.30–12.30

Tillsammans med underutskottet för mänskliga rättigheter

12. Förebyggande åtgärder, skydd och lösningar för internflyktingar

DEVE/9/01919

         Diskussion med Cecilia Jiménez-Damary, FN:s särskilda rapportör om internflyktingars rättigheter

3 december 2019 kl. 14.30–15.00

*** Elektronisk omröstning ***

13. Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

DEVE/9/00463

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 – C9-0011/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.950v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE641.178v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

14. Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

DEVE/9/01649

 2019/0090M(NLE) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA – PE642.937v03-00
AM – PE643.222v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE642.938v01-00
AM – PE644.740v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

15. Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

DEVE/9/00457

*** 2019/0078(NLE) 08662/2019 – C9-0004/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE641.364v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE641.408v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

16. Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

DEVE/9/01500

 2019/0078M(NLE) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Catherine Chabaud (Renew)

PA – PE642.934v02-00
AM – PE643.220v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PR – PE643.077v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

17. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

DEVE/9/00394

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.172v01-00
AM – PE641.396v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

18. Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

DEVE/9/01328

 2018/0356M(NLE) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

19. Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

DEVE/9/00392

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.171v01-00
AM – PE641.397v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

20. Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

DEVE/9/01329

 2018/0358M(NLE) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Tomas Tobé (PPE)

PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00

Ansvarigt utskott:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

21. Ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Demokratiska republiken São Tomé e Príncipe och Europeiska gemenskapen

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA – PE644.723v01-00

Ansvarigt utskott:

 

PECH –

Nuno Melo (PPE)

PR – PE643.145v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

3 december 2019 kl. 15.00–17.30

22. Budgetstöd – resultat och vägen framåt

DEVE/9/01896

         Diskussion med kommissionen

Gemensam debatt – punkterna 23 och 24

23. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 4 december 2019 kl. 16.00

24. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 4 december 2019 kl. 16.00

25. Aktuella utmaningar i samband med utvecklingssamarbetet

DEVE/9/01920

         Diskussion med Concord

3 december 2019 kl. 17.30–18.30  (inom stängda dörrar)

26. Utrikesrådets möte (utveckling) den 25 november 2019

DEVE/9/01921

         Diskussion med Christian Leffler, utrikestjänstens biträdande generalsekreterare

27. Frågestund

28. Övriga frågor

29. Kommande sammanträden

         22 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         23 januari 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 26 november 2019Rättsligt meddelande