PDF 181kWORD 302k

 

Commissie ontwikkelingssamenwerking

 

DEVE(2020)0122_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 22 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Donderdag 23 januari 2020, 9.00 - 10.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

22 januari 2020, 9.00 - 10.00 uur  (met gesloten deuren)

1. Coördinatorenvergadering

22 januari 2020, 10.00 uur

Gezamenlijk met de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid in vergaderzaal Altiero Spinelli 1G3

*** Elektronische stemming ***

2. 25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van Nairobi)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

 

Bevoegd:

 

FEMM –

Evelyn Regner (S&D)

RE – PE642.964v02-00
AM – PE644.787v01-00

 

         Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

         Goedkeuring ontwerpresolutie

*** Einde elektronische stemming ***

22 januari 2020, 10.30 - 11.00 uur

In vergaderzaal Paul-Henri Spaak 5B001

3. Aanneming van de agenda

4. Mededelingen van de voorzitter

5. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         6-7 november 2019 PV – PE643.148v02-00

         25 november 2019 PV – PE644.816v01-00

6. Mededelingen van de Commissie

DEVE/9/00619

         Verklaring van de Commissie (onder voorbehoud)

*** Elektronische stemming ***

7. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00
AM – PE644.916v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PR – PE639.836v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

8. Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00
AM – PE644.942v01-00

Bevoegd:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

9. Strategie EU-Afrika

DEVE/9/02211

 2020/2500(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Tomas Tobé (PPE)

 

Bevoegd:

 

DEVE

 

 

 

         Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

*** Einde elektronische stemming ***

22 januari 2020, 11.00 - 12.30 uur

10. Prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap op het gebied van humanitaire hulp

DEVE/9/02309

         Gedachtewisseling met Gordan Grlić Radman, minister van Buitenlandse en Europese Zaken van de Republiek Kroatië

22 januari 2020, 14.30 - 17.00 uur

11. Hoorzitting over doeltreffendheid en resultaten van EU-hulp voor duurzame ontwikkeling (zie afzonderlijk programma)

22 januari 2020, 17.00 - 18.30 uur

12. Huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van EU-ontwikkelingssamenwerking

DEVE/9/02196

         Hoorzitting met Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen

23 januari 2020, 9.00 - 10.30 uur

13. Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

DEVE/9/00449

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Lukas Mandl (PPE)

PA – PE644.993v01-00

Bevoegd:

 

ENVI –

Nikos Androulakis (S&D)

PR – PE644.941v01-00

 

         Behandeling ontwerpadvies

14. Huidige uitdagingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking

DEVE/9/02310

         Gedachtewisseling met CONCORD

15. Vragenuur

16. Rondvraag

17. Volgende vergaderingen

         17 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         18 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2020Juridische mededeling