PDF 178kWORD 1037k

 

Odbor za razvoj

 

DEVE(2020)0122_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 22. januarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

v četrtek, 23. januarja 2020, od 9.00 do 10.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (5B001)

22. januar 2020 od 9.00 do 10.00 (brez navzočnosti javnosti)

1. Sestanek koordinatorjev

22. januar 2020 od 10.00

Skupaj z Odborom za pravice žensk in enakost spolov v sejni sobi Altiero Spinelli 1G3

*** Elektronsko glasovanje ***

2. 25. obletnica mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (vrh v Nairobiju)

DEVE/9/01561

 2019/2850(RSP) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Tomas Tobé (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

FEMM –

Evelyn Regner (S&D)

RE – PE642.964v02-00
AM – PE644.787v01-00

         Sprejetje vprašanja za ustni odgovor

         Sprejetje predloga resolucije

*** Konec elektronskega glasovanja ***

22. januar 2020 od 10.30 do 11.00

V sejni sobi Paul-Henri Spaak 5B001

3. Sprejetje dnevnega reda

4. Sporočila predsednika

5. Sprejetje zapisnikov s sej:

         6. in 7. november 2019 PV – PE643.148v02-00

         25. november 2019 PV – PE644.816v01-00

6. Sporočila Komisije

DEVE/9/00619

         Izjava Komisije (predvidoma)

*** Elektronsko glasovanje ***

7. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS

DEVE/9/00873

 2019/2065(DEC) COM(2019)0317 – C9-0060/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.144v01-00
AM – PE644.916v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PR – PE639.836v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

8. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropska komisija

DEVE/9/01025

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Charles Goerens (Renew)

PA – PE643.137v01-00
AM – PE644.942v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

9. Strategija EU za Afriko

DEVE/9/02211

 2020/2500(RSP) 

 

Poročevalec:

 

Tomas Tobé (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

DEVE

 

 

         Sprejetje vprašanja za ustni odgovor

*** Konec elektronskega glasovanja ***

22. januar 2020 od 11.00 do 12.30

10. Prednostne naloge hrvaškega predsedovanja na področju humanitarne pomoči

DEVE/9/02309

         Izmenjava mnenj s hrvaškim ministrom za zunanje in evropske zadeve Gordanom Grlićem Radmanom

22. januar 2020 od 14.30 do 17.00

11. Predstavitev o uspešnosti, učinkovitosti in rezultatih pomoči EU za trajnostni razvoj (glej ločeni program)

22. januar 2020 od 17.00 do 18.30

12. Sedanji in prihodnji izzivi na področju razvojnega sodelovanja EU

DEVE/9/02196

         Izmenjava mnenj s komisarko za mednarodna partnerstva Jutto Urpilainen

23. januar 2020 od 9.00 do 10.30

13. Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

DEVE/9/00449

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-0114/2019

 

Pripravljavec mnenja:

 

Lukas Mandl (PPE)

PA – PE644.993v01-00

Pristojni odbor:

 

ENVI –

Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis) (S&D)

PR – PE644.941v01-00

         Obravnava osnutka mnenja

14. Sedanji izzivi na področju razvojnega sodelovanja

DEVE/9/02310

         Izmenjava mnenj z Evropsko konfederacijo nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD)

15. Čas za vprašanja

16. Razno

17. Naslednja seja

         17. februar 2020 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         18. februar 2020 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 20. januar 2020Pravno obvestilo