16.11.2018
DEVE_PA(2018)629647
NUOMONĖS PROJEKTAS
Vystymosi komiteto
pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas( ES) Nr.1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Nuomonės referentė: Maria Heubuch

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 228kWORD 128k
Teisinis pranešimas