14.8.2019
DEVE_PA(2019)639818
ONTWERPADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Charles Goerens

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 95kWORD 64k
Juridische mededeling