13.9.2019
DEVE_PA(2019)641171
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по международна търговия
относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна
(05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
Докладчик по становище: Томас Тобе

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 104kWORD 43k
Правна информация - Политика за поверителност