24.10.2019
DEVE_PA(2019)641364
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по рибно стопанство
относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (2019—2024 г.)
(08662/1/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078(NLE))
Докладчик по становище: Катрин Шабо

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 116kWORD 45k
Правна информация