24.10.2019
DEVE_PA(2019)642950
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по рибно стопанство
относно предложението за решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея Бисау (2019-2024 г.)
(08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090(NLE))
Докладчик по становище: Каролин Роз

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 103kWORD 45k
Правна информация