13.11.2019
DEVE_PA(2019)643144
ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по развитие
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2018 година
(2019/2065(DEC))
Докладчик по становище: Шарл Гьоренс

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 102kWORD 60k
Правна информация