PDF 149kWORD 989k

 

Подкомисия по правата на човека

 

DROI(2019)0909_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 9 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

9 септември 2019 г., 15.00–17.45 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

* * *

При закрити врати

3. Размяна на мнения относно положението в Хонконг

* * *

4. Размяна на мнения с Иймън Гилмор, специален представител на ЕС за правата на човека

5. Размяна на мнения с Лоте Кнудсен, изпълнителен директор на отдел „Права на човека, глобални и многостранни въпроси”, Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

6. Разни въпроси

7. Следващи заседания

         25 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         26 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

* * *

9 септември 2019 г., 17.45–18.30 ч.

При закрити врати

8. Заседание на координаторите

* * *

Последно осъвременяване: 5 септември 2019 г.Правна информация