PDF 157kWORD 259k

 

Cilvēktiesību apakškomiteja

 

DROI(2019)0909_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 9. septembrī, plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q1)

2019. gada 9. septembrī plkst. 15.00–17.45

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

* * *

Aiz slēgtām durvīm

3. Viedokļu apmaiņa par situāciju Honkongā

* * *

4. Viedokļu apmaiņa ar ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos Eamon Gilmore

5. Viedokļu apmaiņa ar EĀDD izpilddirektori cilvēktiesību, globālajos un daudzpusējos jautājumos Lotte Knudsen

6. Dažādi jautājumi

7. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 25. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

         2019. gada 26. septembrī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

* * *

2019. gada 9. septembrī plkst. 17.45–18.30

Aiz slēgtām durvīm

8. Koordinatoru sanāksme

* * *

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 5. septembrisJuridisks paziņojums