PDF 162kWORD 263k

 

Podvýbor pre ľudské práva

 

DROI(2019)0925_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 25. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

štvrtok 26. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (5B001)

25. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         10. júla 2019 PV – PE639.909v01-00

4. Prezentácia tzv. normandského indexu, ktorým sa meria ohrozenie mieru a bezpečnosti

5. Výmena názorov so zástupcami organizácií Front Line Defenders a ProtectDefenders.eu za prítomnosti dvoch obhajcov ľudských práv

Za zatvorenými dverami

6. Výmena názorov s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o nadchádzajúcom dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Brazíliou o ľudských právach

25. septembra 2019 od 14.30 do 15.30 h

Za zatvorenými dverami

7. Výmena názorov s Jerzym Pomianowskim, výkonným riaditeľom Európskej nadácie na podporu demokracie

25. septembra 2019 od 15.30 do 17.00 h

Za zatvorenými dverami

8. Výmena názorov o situácii v Alžírsku

25. septembra 2019 od 17.00 do 18.30 h

Za zatvorenými dverami

9. Schôdza koordinátorov

26. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

10. Výmena názorov o situácii v Mjanmarsku s Marzukim Darusmanom, predsedom nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie OSN pre Mjanmarsko

Za zatvorenými dverami

11. Výmena názorov s mimovládnymi organizáciami o Vietname

12. Výmena názorov o aspektoch ľudských práv obsiahnutých v dohode o voľnom obchode a dohode o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom v rámci monitorovacej skupiny podľa článku 21 ZEÚ (tzv. skupina 21)
 

* * *

13. Rôzne otázky

14. Nasledujúce schôdze

         7. októbra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         8. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 23. septembra 2019Právne oznámenie