PDF 155kWORD 262k

 

Underutskottet för mänskliga rättigheter

 

DROI(2019)0925_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 25 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Torsdagen den 26 september 2019 kl. 9.00–12.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (5B001)

25 september 2019 kl. 9.00–12.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         10 juli 2019 PV – PE639.909v01-00

4. Presentation av ”Normandieindexet”, som mäter hot mot fred och säkerhet

5. Diskussion med Front Line Defenders och Protectdefenders.eu i närvaro av två människorättsförsvarare

Inom stängda dörrar

6. Diskussion med Europeiska utrikestjänsten om den kommande högnivådialogen mellan EU och Brasilien om mänskliga rättigheter

25 september 2019 kl. 14.30–15.30

Inom stängda dörrar

7. Diskussion med Jerzy Pomianowski, verkställande direktör för det europeiska initiativet för demokrati

25 september 2019 kl. 15.30–17.00

Inom stängda dörrar

8. Diskussion om situationen i Algeriet

25 september 2019 kl. 17.00–18.30

Inom stängda dörrar

9. Samordnarnas sammanträde

26 september 2019 kl. 9.00–12.30

10. Diskussion om situationen i Myanmar/Burma, med Marzuki Darusman, ordförande för FN:s oberoende internationella undersökningsuppdrag om Myanmar/Burma

Inom stängda dörrar

11. Diskussion med icke-statliga organisationer om Vietnam

12. Diskussion om människorättsaspekterna i frihandelsavtalet och avtalet om investeringsskydd mellan EU och Vietnam inom ramen för övervakningsgruppen med avseende på artikel 21 i EU-fördraget (”artikel 21-gruppen”)
 

* * *

13. Övriga frågor

14. Kommande sammanträden

         7 oktober 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         8 oktober 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 18 september 2019Rättsligt meddelande