PDF 175kWORD 1040k

 

Подкомисия по правата на човека

 

DROI(2019)1111_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 11 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 12 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

11 ноември 2019 г., 15.00–16.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         25-26 септември 2019 г. PV – PE641.376v01-00

         8 октомври 2019 г. PV – PE641.429v01-00

4. Размяна на мнения с жени, които защитават правата, свързани с околната среда, земята и коренното население в Латинска Америка (Колумбия, Хондурас, Гватемала, Мексико)

11 ноември 2019 г., 16.30–17.45 ч.

Съвместно с комисията по развитие

5. Размяна на мнения относно правата на човека и хуманитарното положение в Североизточна Сирия

11 ноември 2019 г., 17.45–18.30 ч.

6. Размяна на мнения с Али бин Самик Ал Мари, председател на националната комисия по правата на човека на Катар

12 ноември 2019 г., 9.00–10.00 ч.

7. Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2018 г.

AFET/9/01369

 2019/2125(INI) 

 

Докладчик:

 

Изабел Визелер-Лима (PPE)

PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00

Водеща:

 

AFET

 

 

Подпомагащи:

 

FEMM

 

         Разглеждане на измененията

12 ноември 2019 г., 10.00–11.00 ч.

При закрити врати

8. Последващи действия във връзка с резолюции по неотложни въпроси
– Положението на границата между САЩ и Мексико (юли 2019 г.)
– Русия, и по-специално положението на активистите в областта на опазването на околната среда и украинските политически затворници (юли 2019 г.)

12 ноември 2019 г., 11.00–12.30 ч.

При закрити врати

9. Заседание на координаторите

12 ноември 2019 г., 14.30–15.30 ч.

Зала „Йожеф Антал“ (JAN) 4Q2

Съвместно заседание на комисиите LIBE, DEVE и DROI

Размяна на мнения с Даниел Ендрес, директор на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) относно Глобалния форум за бежанците

12 ноември 2019 г., 15.30–18.30 ч.

10. Размяна на мнения относно последните събития в Ливан

Съвместно с комисията по международна търговия и комисията по развитие

11. Размяна на мнения с Дениз Оклер, старши съветник, Международно сътрудничество за развитие и солидарност (CIDSE), относно текущите процеси във връзка с бизнеса и правата на човека (Пета сесия на отворената междуправителствена работна група относно транснационалните корпорации и другите стопански предприятия по отношение на правата на човека и Осми годишен форум относно бизнеса и правата на човека)

12. Разни въпроси

13. Следващи заседания

         2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         3 декември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 8 ноември 2019 г.Правна информация