PDF 179kWORD 271k

 

Underudvalget om Menneskerettigheder

 

DROI(2019)1111_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 11. november 2019 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q1)

Den 11. november 2019 kl. 15.00-16.30

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         25.-26. september 2019 PV – PE641.376v01-00

         8. oktober 2019 PV – PE641.429v01-00

4. Drøftelse med kvinder, der forsvarer miljø- og jordrettigheder og oprindelige folks rettigheder i Latinamerika (Colombia, Honduras, Guatemala, Mexico)

Den 11. november 2019 kl. 16.30-17.45

Sammen med Udviklingsudvalget

5. Drøftelse om menneskerettighederne og den humanitære situation i det nordøstlige Syrien

Den 11. november 2019 kl. 17.45-18.30

6. Drøftelse med Ali bin Samikh Al Marri, formand for Qatars Nationale Menneskerettighedsudvalg

Den 12. november 2019 kl. 9.00-10.00

7. Menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området - årsberetning 2018

AFET/9/01369

 2019/2125(INI) 

 

Ordfører:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00

Kor.udv.:

 

AFET

 

 

Udtalelser:

 

FEMM

 

         Behandling af ændringsforslag

Den 12. november 2019 kl. 10.00-11.00

For lukkede døre

8. Opfølgning på hastebeslutninger
- Situationen ved grænsen mellem USA og Mexico (juli 2019)
- Rusland, navnlig situationen for miljøaktivister og ukrainske politiske fanger (juli 2019)

Den 12. november 2019 kl. 11.00-12.30

For lukkede døre

9. Koordinatormøde

Den 12. november 2019 kl. 14.30-15.30

Mødelokale József Antáll (JAN) 4Q2

Fælles møde mellem LIBE, DEVE og DROI

Drøftelse med Daniel Endres, UNHCR's direktør for Global Refugee Forum

Den 12. november 2019 kl. 15.30-18.30

10. Drøftelse om den seneste udvikling i Libanon

Sammen med Udvalget om International Handel og Udviklingsudvalget

11. Drøftelse af aktuelle processer i relation til erhvervslivet og menneskerettigheder (det femte møde i den stående mellemstatslige arbejdsgruppe om transnationale selskaber og andre erhvervsvirksomheder for så vidt angår menneskerettigheder og det ottende årlige forum om erhvervslivet og menneskerettigheder) med Denise Auclair, seniorrådgiver, CIDSE

12. Diverse sager

13. Næste møder

         den 2. december 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 3. december 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 7. november 2019Juridisk meddelelse