PDF 171kWORD 271k

 

Inimõiguste allkomisjon

 

DROI(2019)1111_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 11. november 2019 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 12. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q1)

11. november 2019 kell 15.00–16.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         25.–26. september 2019 PV – PE641.376v01-00

         8. oktoober 2019 PV – PE641.429v01-00

4. Arvamuste vahetus Ladina-Ameerika keskkonna-, maa- ja põlisrahvaste õigusi kaitsvate naistega (Colombia, Honduras, Guatemala, Mehhiko)

11. november 2019 kell 16.30–17.45

Koos arengukomisjoniga

5. Arvamuste vahetus inimõiguste ja humanitaarolukorra kohta Süüria kirdeosas.

11. november 2019 kell 17.45–18.30

6. Arvamuste vahetus Katari riikliku inimõiguste komitee presidendi dr Ali bin Samikh Al Marriga

12. november 2019 kell 9.00–10.00

7. Inimõigused ja demokraatia maailmas ning Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas – 2018. aasta aruanne

AFET/9/01369

 2019/2125(INI) 

 

Raportöör:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00

Vastutav:

 

AFET

 

 

Arvamused:

 

FEMM

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

12. november 2019 kell 10.00–11.00

Kinnine koosolek

8. Kiireloomuliste otsuste järelmeetmed
– Olukord USA-Mehhiko piiril (juuli 2019)
Venemaa, eriti keskkonnaaktivistide ja Ukraina poliitvangide olukord (juuli 2019)

12. november 2019 kell 11.00–12.30

Kinnine koosolek

9. Koordinaatorite koosolek

12. november 2019 kell 14.30–15.30

József Antálli hoone (JAN) ruum: 4Q2

LIBE-, DEVE- ja DROI-komisjoni ühine kohtumine

Arvamuste vahetus UNHCRi ülemaailmse pagulasfoorumi direktori Daniel Endresiga.

12. november 2019 kell 15.30–18.30

10. Arvamuste vahetus hiljutiste arengute üle Liibanonis

Koos rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja arengukomisjoniga

11. Arvamuste vahetus ettevõtluse ja inimõigustega seotud praeguste protsesside üle CIDSE vanemnõuniku Denise Auclairiga (riikidevaheliste korporatsioonide ja muude äriettevõtete avatud inimõiguste alaste valitsustevahelise töörühma viies istung ning kaheksas iga-aastane ettevõtluse ja inimõiguste foorum)

12. Muud küsimused

13. Järgmised koosolekud

         2. detsember 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         3. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 8. november 2019Õigusalane teave