PDF 179kWORD 272k

 

Cilvēktiesību apakškomiteja

 

DROI(2019)1111_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 11. novembrī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 12. novembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q1)

2019. gada 11. novembrī plkst. 15.00–16.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 25.–26. septembrī PV – PE641.376v01-00

         2019. gada 8. oktobrī PV – PE641.429v01-00

4. Viedokļu apmaiņa ar sievietēm, kuras cīnās par vides aizsardzību, tiesībām uz zemi un pirmiedzīvotāju tiesībām Latīņamerikā (Kolumbija, Hondurasa, Gvatemala, Meksika)

2019. gada 11. novembrī plkst. 16.30–17.45

Kopīgi ar Attīstības komiteju

5. Viedokļu apmaiņa par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību un humanitārajā jomā Sīrijas ziemeļaustrumos

2019. gada 11. novembrī plkst. 17.45–18.30

6. Viedokļu apmaiņa ar Kataras Valsts cilvēktiesību komitejas priekšsēdētāju Ali bin Samikh Al Marri

2019. gada 12. novembrī plkst. 9.00–10.00

7. 2018. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

AFET/9/01369

 2019/2125(INI) 

 

Referente:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFET

 

 

Atzinumi:

 

FEMM

 

         Grozījumu izskatīšana

2019. gada 12. novembrī plkst. 10.00–11.00

Aiz slēgtām durvīm

8. Turpmākie pasākumi saistībā ar steidzamajām rezolūcijām
– Stāvoklis uz ASV un Meksikas robežas (2019. gada jūlijs)
– Krievija, it īpaši vides aktīvistu un Ukrainas politieslodzīto stāvoklis (2019. gada jūlijs)

2019. gada 12. novembrī plkst. 11.00–12.30

Aiz slēgtām durvīm

9. Koordinatoru sanāksme

2019. gada 12. novembrī plkst. 14.30–15.30

Telpa: Jòzsef Antáll (JAN) 4Q2

Kopīga LIBE, DEVE un DROI komiteju sanāksme

Viedokļu apmaiņa ar UNHCR Globālā bēgļu foruma direktoru Daniel Endres

2019. gada 12. novembrī plkst. 15.30–18.30

10. Viedokļu apmaiņa par jaunākajiem notikumiem Libānā

Kopīgi ar Starptautiskās tirdzniecības komiteju un Attīstības komiteju

11. Viedokļu apmaiņa par pašreizējiem procesiem saistībā ar uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām (atvērtās starpvaldību darba grupas piektā sesija par transnacionālām korporācijām un citiem uzņēmumiem saistībā ar cilvēktiesībām un astotais gadskārtējais forums par uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām) ar CIDSE vecāko padomnieci Denise Auclair

12. Dažādi jautājumi

13. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 2. decembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 3. decembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. novembrisJuridisks paziņojums