PDF 182kWORD 271k

 

Podkomisja Praw Człowieka

 

DROI(2019)1111_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 11 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 12 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q1)

11 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 16.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącej

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         25-26 września 2019 r. PV – PE641.376v01-00

         8 października 2019 r. PV – PE641.429v01-00

4. Wymiana poglądów z kobietami broniącymi praw środowiskowych, prawa do ziemi i praw ludności tubylczej w Ameryce Łacińskiej (Kolumbia, Honduras, Gwatemala i Meksyk)

11 listopada 2019 r., w godz. 16.30 – 17.45

Wspólnie z Komisją Rozwoju

5. Wymiana poglądów na temat praw człowieka i sytuacji humanitarnej w północno-wschodniej Syrii

11 listopada 2019 r., w godz. 17.45 – 18.30

6. Wymiana poglądów z przewodniczącym katarskiej Krajowej Komisji ds. Praw Człowieka Alim bin Samikhem Al Marrim

12 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 10.00

7. Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie

AFET/9/01369

 2019/2125(INI) 

 

Sprawozdawczyni:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00

Przedm. właśc.:

 

AFET

 

 

Opiniodawcza:

 

FEMM

 

         Rozpatrzenie poprawek

12 listopada 2019 r., w godz. 10.00 – 11.00

Przy drzwiach zamkniętych

8. Działania podejmowane w następstwie rezolucji przyjętych w trybie pilnym
- Sytuacja na granicy USA–Meksyk (lipiec 2019 r.)
- Rosja, w szczególności sytuacja działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych (lipiec 2019 r.)

12 listopada 2019 r., w godz. 11.00 – 12.30

Przy drzwiach zamkniętych

9. Posiedzenie koordynatorów

12 listopada 2019 r., w godz. 14.30 – 15.30

Sala im. Józsefa Antálla (JAN) 4Q2

Wspólne posiedzenie komisji LIBE, DEVE i DROI

Wymiana poglądów z Danielem Endresem, dyrektorem UNHCR ds. globalnego forum w sprawie uchodźców

12 listopada 2019 r., w godz. 15.30 – 18.30

10. Wymiana poglądów na temat ostatnich wydarzeń w Libanie

Wspólnie z Komisją Handlu Międzynarodowego i Komisją Rozwoju

11. Wymiana poglądów na temat bieżących procesów związanych z biznesem i prawami człowieka (piąta sesja otwartej międzyrządowej grupy roboczej ds. korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw w odniesieniu do praw człowieka oraz ósme doroczne forum biznesu i praw człowieka) ze starszą doradczynią Denise Auclair, CIDSE

12. Sprawy różne

13. Następne posiedzenia

         2 grudnia 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         3 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 8 listopada 2019Informacja prawna