PDF 184kWORD 271k

 

Podvýbor pre ľudské práva

 

DROI(2019)1111_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 11. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

utorok 12. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

11. novembra 2019 od 15.00 do 16.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         25. – 26. septembra 2019 PV – PE641.376v01-00

         8. októbra 2019 PV – PE641.429v01-00

4. Výmena názorov so ženami obhajujúcimi práva v oblasti životného prostredia, pôdy a domorodého obyvateľstva v Latinskej Amerike (Kolumbia, Honduras, Guatemala, Mexiko)

11. novembra 2019 od 16.30 do 17.45 h

Spoločne s Výborom pre rozvoj

5. Výmena názorov o ľudských právach a humanitárnej situácii v severovýchodnej Sýrii

11. novembra 2019 od 17.45 do 18.30 h

6. Výmena názorov s Ali bin Samikh Al Marrim, predsedom národného výboru Kataru pre ľudské práva

12. novembra 2019 od 9.00 do 10.00 h

7. Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti - výročná správa za rok 2018

AFET/9/01369

 2019/2125(INI) 

 

Spravodajkyňa:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR – PE641.241v02-00
AM – PE642.943v01-00
AM – PE642.989v01-00

Gestorský výbor:

 

AFET

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

FEMM

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

12. novembra 2019 od 10.00 do 11.00 h

Za zatvorenými dverami

8. Nadviazanie na naliehavé uznesenia
– situácia na hranici medzi USA a Mexikom (júl 2019)
– Rusko, najmä situácia environmentálnych aktivistov a ukrajinských politických väzňov (júl 2019)

12. novembra 2019 od 11.00 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

9. Schôdza koordinátorov

12. novembra 2019 od 14.30 do 15.30 h

Miestnosť József Antáll (JAN) 4Q2

Spoločná schôdza výborov LIBE, DEVE a DROI

Výmena názorov s Danielom Endresom, riaditeľom UNHCR pre globálne fórum pre utečencov

12. novembra 2019 od 15.30 do 18.30 h

10. Výmena názorov o najnovšom vývoji v Libanone

Spoločne s Výborom pre medzinárodný obchod a Výborom pre rozvoj

11. Výmena názorov o súčasných procesoch súvisiacich s podnikaním a ľudskými právami (piate zasadnutie otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny pre nadnárodné korporácie a iné podniky so zreteľom na ľudské práva a ôsme výročné fórum o podnikaní a ľudských právach) s Denise Auclairovou, hlavnou poradkyňou CIDSE

12. Rôzne otázky

13. Nasledujúce schôdze

         2. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         3. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 7. novembra 2019Právne oznámenie