PDF 178kWORD 1049k

 

Žmogaus teisių pakomitetis

 

DROI(2019)1202_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 2 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. gruodžio 3 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2019 m. gruodžio 2 d. 15.00–16.45 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininkės pranešimai

Kartu su Delegacija ryšiams su Kinija

3. Keitimasis nuomonėmis su partijos „Demosisto“ generaliniu sekretoriumi ir vienu iš jos įkūrėjų Joshua Wongu (Honkongas) (naudojantis vaizdo konferencija)

4. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

AFET/9/01491

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.415v01-00
AM – PE643.132v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 13 d. 12.00 val.

5. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

AFET/9/01493

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.416v01-00
AM – PE643.133v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 13 d. 12.00 val.

6. Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymas

AFET/9/01504

 2018/0356M(NLE) 

 

Nuomonės referentė:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.414v01-00
AM – PE643.185v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 13 d. 12.00 val.

7. Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimas

AFET/9/01511

 2018/0358M(NLE) 

 

Nuomonės referentė:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA – PE641.417v01-00
AM – PE643.186v01-00

Atsakingas komitetas:

 

INTA –

Jan Zahradil (ECR)

PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00

 

         Pakeitimų svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. lapkričio 13 d. 12.00 val.

2019 m. gruodžio 2 d. 16.45–18.30 val.

Uždaras

8. Keitimasis nuomonėmis su Sacharovo premijos finalininke Claudelice Silva dos Santos ir su žurnaliste ir aktyviste Carolina de Moura Campos („Asociacão Jangada“, Brumadinho savivaldybė) dėl Brazilijos, ypatingą dėmesį skiriant aplinkai ir žmogaus teisėms

 

9. 2019 m. spalio 9 d. vykusio 8-ojo aukšto lygio ES ir Brazilijos dialogo žmogaus teisių klausimais rezultatai

2019 m. gruodžio 3 d. 9.00–11.15 val.

10. Keitimasis nuomonėmis su čiabuvių tautų teisių gynėja ir specialiste darnaus vystymosi tikslų klausimais Joan Carling

11. Keitimasis nuomonėmis su organizacijos „Human Rights Watch“ Izraelio ir Palestinos skyriaus direktoriumi Omaru Shakiru

2019 m. gruodžio 3 d. 11.30–12.30 val.

Bendras posėdis su Vystymosi komitetu

Salė: Paul-Henri Spaak (4B001)

Keitimasis nuomonėmis su Jungtinių Tautų specialiąja pranešėja šalies viduje perkeltų asmenų teisių klausimais Cecilia Jimenez-Damary dėl viduje perkeliamų asmenų prevencijos skatinimo, jų apsaugos ir sprendimų

2019 m. gruodžio 3 d. 14.30–17.00 val.

12. Keitimasis nuomonėmis su JT specialiąja pranešėja neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais Agnes Callamard (Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR))

Kartu su Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje (dar nepatvirtinta)

13. Keitimasis nuomonėmis dėl naujausių žmogaus teisių pokyčių Čilėje

2019 m. gruodžio 3 d. 17.00–18.30 val.

Uždaras

14. Keitimasis nuomonėmis dėl padėties Egipte

* * *

15. Kiti klausimai

16. Kiti posėdžiai

         2019 m. gruodžio 12 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 26 d.Teisinis pranešimas