Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 182kWORD 26k
25 Ιουλίου 2014
E-006069-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006069-14
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

 Θέμα:  Άμεση ανάγκη για τη συμπλήρωση και ενίσχυση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος
 Γραπτή απάντηση 

Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο με θέμα «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση — Βιώσιμη Ανάπτυξη Οικισμών — Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας».

Με το σχέδιο ανατρέπεται η ισχύουσα δασική νομοθεσία και επιτρέπονται επιβαρυντικές χρήσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις (δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα, εκμετάλλευση υπεδάφους κ.α.), με αποτέλεσμα να απειλείται η βιοποικιλότητα και η ισορροπία των προστατευόμενων περιοχών. Όλα αυτά όταν στην Ελλάδα δεν έχουν καταρτισθεί δασικοί χάρτες, δεν έχει ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο και δεν υπάρχει ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός.

Επειδή το νομοσχέδιο δεν προάγει την προστασία των δασών, επιτρέποντας τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων και την πολεοδόμηση,

επειδή το νομοσχέδιο νομιμοποιεί επεμβάσεις στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura, χωρίς την προηγούμενη υποχρεωτική ειδική αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του,

επειδή το περιβάλλον δεν είναι πλούτος μόνο μιας χώρας, αλλά ξεπερνά χωρικά το μέγεθός της και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά,

ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να συμπληρώσει και να ενισχύσει το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών Natura;
2. Με ποιο τρόπο η Επιτροπή προτίθεται να συμβάλει ώστε η ελληνική κυβέρνηση να μη νομοθετήσει ρυθμίσεις που αντίκεινται στους στόχους των σχετικών κοινοτικών οδηγιών για τους οικοτόπους, τη βιοποικιλότητα και γενικότερα το περιβάλλον;
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου