Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 94kWORD 26k
24. syyskuuta 2014
E-007125-14
Kirjallisesti vastattava kysymys E-007125-14
komissiolle (Varapuheenjohtajalle/Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 130 artikla
Heidi Hautala (Verts/ALE) , Rebecca Harms (Verts/ALE) , Tunne Kelam (PPE) , Sandra Kalniete (PPE) , Ana Gomes (S&D) , Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 Aihe:  VP/HR – Vladimir Kozlovin tapaus
 Kirjallinen vastaus 

Almatyn lähellä tällä hetkellä pidätettynä olevalta Vladimir Kozlovilta aiotaan tietojen mukaan nyt evätä mahdollisuus pitää yhteyttä vaimoonsa, ja on olemassa vaara, että hänet lähetetään takaisin rangaistussiirtolaan Kazakstanin Siperiaan.

Ollessaan vankilassa Kaukoidän puoleisessa osassa maata hän kärsi hoidon puutteessa terveysongelmista sekä psykologisesta painostuksesta, ja hän sai pitää yhteyttä perheeseensä vain hyvin rajoitetusti. Yhteyksien ja Kozlovia koskevien tietojen puuttuminen tällä hetkellä on äärimmäisen huolestuttavaa, koska häneen on jo kohdistettu provokaatioita ja hänen turvallisuutensa pidätettynä on vaarantunut.

On tärkeää pitää mielessä, että hänet pidätettiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli palannut EU:n kokouksista, joissa hän oli keskustellut Euroopan parlamentin jäsenten ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) kanssa Kazakstanin ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä ja kidutuksen palauttamisesta.

Tällaiset Kazakstanin viranomaisten toimet ovat vastoin tehostetusta kumppanuus‐ ja yhteistyösopimuksesta käytäviä neuvotteluja koskevia parlamentin suosituksia. Vaikuttaa siltä, että Kozlovin tapausta käytetään siihen tarkoitukseen, että lisää painostusta voidaan kohdistaa ulkomailla asuviin opposition jäseniin, jotka ovat jo vainon kohteena Kazakstanissa.

1. Ovatko varapuheenjohtaja/korkea edustaja ja EUH tietoisia näistä uusista käänteistä, ja käydäänkö niistä keskusteluja Kazakstanin viranomaisten kanssa?

2. Mihin toimenpiteisiin EUH on ryhtynyt varmistaakseen, että Vladimir Kozlovin oikeuksia ei loukata enempää?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus