Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 25k
6. marraskuuta 2014
E-008848-14
Kirjallisesti vastattava kysymys E-008848-14
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Aihe:  Saimaannorpan suojelun tehostaminen
 Kirjallinen vastaus 

Saimaannorppa on norpan endeeminen alalaji. Niitä elää koko maailmassa vain 310 yksilöä Suomessa Saimaan järvialueella. Saimaannorppa on EU:n luontodirektiivin liitteen II ja IV(a) laji. Se on Suomen ja IUCN:n uhanalaisluokitteluissa äärimmäisen uhanalainen (CR). Suomi on raportoinut komissiolle vuonna 2013 saimaannorpan suojelun tason olevan ”epäsuotuisa, huono” (U2+).

Vuonna 2011 suojelua tehostettiin kahdella määräaikaisella asetuksella (kuuttien suojaksi tehty kevätkalastusrajoitusasetus ja ympärivuotinen pyydystyyppiasetus) sekä vapaaehtoisilla kalastuksen rajoitussopimuksilla. Nämä suojelutoimet kuitenkin päättyvät keväällä 2016. Suojelutoimet eivät myöskään ole olleet riittävän tehokkaita. Saimaannorppakanta ei ole kasvanut kolmeen vuoteen.

Pääongelma on kalastuksen aiheuttama sivusaaliskuolleisuus. Saimaannorppia kuolee ennen muuta harrastajien kalanpyydyksiin, pääasiassa verkkoihin. Kalastusrajoituksista huolimatta tämä sivusaaliskuolleisuus ei ole pienentynyt. Pyydyskuolemien ajoitus on vain siirtynyt keväästä varsinkin heinäkuuhun. Kalastusrajoituksissa on myös alueellisia aukkoja ja rajoitusalueet on määritelty liian suppeasti. Näistä syistä sivusaaliskuolleisuus on riskiarviointien antamaa mahdollista enimmäiskuolleisuutta selkeästi suurempaa.

Saimaannorppien kuolemat harrastuskalastajien pyydyksiin ovat turhia, koska harrastuskalastajille on tarjolla monia saimaannorpille turvallisia pyyntimuotoja. Tehokkain keino saimaannorppakannan vahvistamiseen olisi saimaannorpalle vaarallisten kalanpyydyksien käytön rajoittaminen ja kalastusrajoituksien pidentäminen vähintään heinäkuun loppuun. Lisäksi rajoitusalueiden aukot pitäisi tukkia ja rajoitusalueita laajentaa siten, että ne kattaisivat saimaannorpan esiintymisalueet kokonaisuudessaan.

Mitä komissio aikoo tehdä sen varmistamiseksi, että Suomen hallitus ryhtyy riittävän tehokkaisiin toimiin saimaannorpan suojelemiseksi?

Oikeudellinen huomautus