Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 190kWORD 26k
2 Δεκεμβρίου 2014
E-010076-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010076-14
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

 Θέμα:  Παραβίαση του άρθρου 107 και επόμενων άρθρων της Σ.Λ.Ε.Ε. από τη σύμβαση παραχώρησης της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» στην Lamda Development SA
 Γραπτή απάντηση 

Μετά από αδιαφανή και διάτρητο διαγωνισμό, η εταιρεία του δημοσίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ», στην οποία ανήκει παραλιακή έκταση 6 240 στρεμμάτων, παραχωρήθηκε στον μοναδικό υποψήφιο — «διαγωνισθέντα» — Lamda Development SA και υπογράφηκε σχετική σύμβαση.

Όροι της σύμβασης και συναφή νομοθετήματα παραβιάζουν το άρθρο 107 επ. της Σ.Λ.Λ.Ε.

Συγκεκριμένα:

Α. Χορήγηση άδειας καζίνο. Δεν προβλεπόταν από την προκήρυξη του διαγωνισμού (στοιχείο vii αναβλητικών αιρέσεων σύμβασης).

Β. Απαλλαγή της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ» από οποιοδήποτε φόρο σχετικό με την εκμετάλλευση και ιδιοκτησία του ακινήτου (παρ. 6, αρθρ. 42, ν.3943/2011).

Γ. Υποχρέωση μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του Δημοσίου, που βρίσκονται στο ακίνητο και η εκ τούτου προκύπτουσα δαπάνη (βλ. και άρθ. 7 και 8 του ν.4062/2012).

Δ. Σύσταση διοικητικού φορέα με εξουσία «αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων» (στοιχείο vi αναβλητικών αιρέσεων σύμβασης).

Ε. Καταβολή ανταλλάγματος στον ανάδοχο για τις υπηρεσίες του Δημοσίου κ.λπ. που θα στεγαστούν στο ακίνητο (βλ. και άρθ. 8 του ν.4062/2012).

Ερωτάται η Επιτροπή,

Ποια μέτρα θα λάβει ώστε να αρθούν οι παραπάνω περιγραφείσες παραβάσεις του άρθρου 107 επ. της Σ.Λ.Ε.Ε., οι οποίες εγείρουν σοβαρά ζητήματα κρατικών ενισχύσεων υπέρ του επενδυτή, υπό την έννοια της παροχής πλεονεκτήματος στον τελευταίο διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως αυτού κατά την διαδικασία της επιλογής/διαγωνισμού;

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου