Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 102kWORD 28k
18 lutego 2015 r.
E-010081/2014(ASW)
Wspólna odpowiedź udzielona przez komisarz Violetę Bulc w imieniu Komisji
Pytania pisemne :E-010081/14 , E-010749/14 , P-010809/14
Numery referencyjne pytań: E-010081/2014, E-010749/2014, P-010809/2014

Decyzja rządu Niemiec o wprowadzeniu, jako 22 kraj w UE, minimalnego wynagrodzenia za pracę jest w pełni zgodna z polityką społecznego zaangażowania Komisji. W zakresie, w jakim przepisy ustawy o płacy minimalnej mają zastosowanie do wszelkich operacji transportu międzynarodowego, w tym do tranzytu i kabotażu, podlegają one obecnie analizie Komisji. W tym celu Komisja skierowała do władz niemieckich prośbę o sprecyzowanie ważnego interesu społecznego i objaśnienie konieczności wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia w tym sektorze, w szczególności w odniesieniu do działań, które nie wymagają załadunku ani rozładunku w Niemczech. Komisja stara się również wyjaśnić kwestię konieczności wprowadzenia mechanizmów egzekwowania i wymogów administracyjnych związanych z systemem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodność niemieckiej ustawy z prawem unijnym, w szczególności pod kątem poszanowania zasady proporcjonalności, zostanie poddana ocenie w celu zagwarantowania, że nie doprowadzi do nadmiernego ograniczenia swobodnego przepływu towarów ani swobody świadczenia usług. W oparciu o ocenę wyjaśnień, które zostaną przedłożone przez władze niemieckie Komisja podejmie decyzję w sprawie ewentualnego podjęcia odpowiednich kroków. Komisja poinformuje Szanownych Posłów o wynikach swojej analizy.

Informacja prawna