Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 187kWORD 26k
5 Δεκεμβρίου 2014
E-010290-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010290-14
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

 Θέμα:  Παραβίαση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ
 Γραπτή απάντηση 

Μετά από αδιαφανή και διάτρητο διαγωνισμό, η εταιρεία του δημοσίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ», στην οποία ανήκει παραλιακή έκταση 6 240 στρεμμάτων, παραχωρήθηκε στον μοναδικό υποψήφιο Lamda Development S.A. και υπογράφηκε σχετική σύμβαση.

Η πώληση μιας τόσο μεγάλης παραλιακής έκτασης (3 χλμ. παραλία), με μοναδικά κριτήρια εκείνα της αγοράς, στερεί από τη μοναδική πρωτεύουσα στην ΕΕ με σχεδόν ανύπαρκτο πράσινο την τελευταία δυνατότητα για περιβαλλοντική ανάταξη και ανάπτυξη.

Πρόκειται για περιβαλλοντικό έγκλημα, αντίθετο στις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και στην οδηγία 2001/42/ΕΚ, που επιβάλλει Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) και εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για «σχέδια» ή «προγράμματα» έργων που έχουν επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος.

Χωρίς να τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, εκδόθηκε ειδικός νόμος (Ν. 4062/2012), που περιλαμβάνει σειρά πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων μεγάλης εμβέλειας και σπουδαιότητας για την προστασία του περιβάλλοντος της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και πριν από την υπογραφή σύμβασης δεν συντάχθηκαν οι απαιτούμενες ΣΠΕ και ΣΜΠΕ. Η όλη διαδικασία, όπως δρομολογήθηκε, είναι ακυρωτέα ως παραβαίνουσα την οδηγία 2001/42/ΕΚ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα θα λάβει ώστε να αρθούν οι ως άνω παραβάσεις, οι οποίες αφαιρούν από τους κατοίκους της πρωτεύουσας της Ελλάδας την τελευταία ευκαιρία βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους και της προστασίας του περιβάλλοντος;

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου