Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 182kWORD 26k
22 Δεκεμβρίου 2014
E-011168-14
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011168-14
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

 Θέμα:  Υποβάθμιση της ΕΣΔΔΑ που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια
 Γραπτή απάντηση 

Η ΕΕ χρηματοδοτεί τις εκπαιδευτικές δαπάνες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία έχει ως αποστολή τη δημιουργία στελεχών υψηλής ειδίκευσης για τον δημόσιο τομέα. Με τον τρόπο αυτό η ΕΕ αξιοποιεί τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Δύο πρόσφατοι νόμοι της ελληνικής κυβέρνησης δυσχεραίνουν και ακυρώνουν αυτή την προσπάθεια της ΕΕ:

α) Με τον νόμο αριθ. 4275/2014 δίνεται η δυνατότητα στους πολιτικούς προϊσταμένους να τοποθετούν σε θέσεις ευθύνης στην κεντρική δημόσια διοίκηση ανθρώπους της επιλογής τους, αυθαίρετα και χωρίς εγγύηση ότι διαθέτουν τα υψηλότερα προσόντα και τις βέλτιστες δεξιότητες (άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφια α) και β)), με αποτέλεσμα να παρακάμπτονται στην ιεραρχική εξέλιξη οι απόφοιτοι του ΕΣΔΔΑ·

β) Με τον νόμο αριθ. 4305/2014 υιοθετήθηκε ένα νέο στάδιο στην εισαγωγική διαδικασία που αφορά στις γνώσεις και δεξιότητες «αντίστοιχο με τη διαδικασία εισαγωγής στην ΕΕ», για το οποίο δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη υπουργική απόφαση εφαρμογής, με αποτέλεσμα ο επόμενος διαγωνισμός να κινδυνεύει να διενεργηθεί με χαμηλής ποιότητας προϋποθέσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει ώστε να διασφαλίσει τα αποτελέσματα για τα οποία χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο θεσμό (ΕΣΔΔΑ) με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης;
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου