Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 106kWORD 28k
23. dubna 2015
E-011174/2014(ASW)
Odpověď komisařky Jourové jménem Komise
Referenční údaje otázky: E-011174/2014

Zákon o veřejné bezpečnosti, na nějž je odkazováno, se týká záležitostí souvisejících s pořádkovým dozorem. Udržování veřejného pořádku a ochrana vnitřní bezpečnosti v členských státech včetně právních předpisů týkajících se pořádkového dozoru a dohledu nad demonstracemi spadají do vnitrostátních kompetencí, a tudíž mimo právo EU.

Jak již bylo uvedeno v předešlých odpovědích na otázky E-013929/2013, E-013763/2013 a P-006472/2014(1), Komise byla a je v rámci svých pravomocí pevně odhodlána zajišťovat, aby svoboda projevu a svoboda shromažďování byly důsledně dodržovány, neboť jsou samotným základem svobodné, demokratické a pluralitní společnosti. Totéž platí pro ochranu soukromí při komunikaci. Komisi však obecně nepřísluší jednat ve věcech základních práv. Podle článku 51 Listiny základních práv Evropské unie je tato listina určena členským státům a jimi uplatňována, výhradně pokud uplatňují právo EU.

Pokud jde o okamžité navracení nelegálních migrantů, Komise pečlivě sleduje legislativní změny zákona o cizincích a v roce 2014 vyjádřila obavy ohledně původního znění, pokud jde o jeho slučitelnost s povinnostmi Španělska podle práva EU v oblasti navracení nelegálních migrantů. Tento právní předpis je stále předmětem diskuse a může dojít ke změnám. Po jeho přijetí Komise znovu důkladně posoudí slučitelnost tohoto právního předpisu s právem EU.

Komise je i nadále přesvědčena, že vnitrostátní orgány zajistí plnění svých závazků v oblasti základních práv, jak vyplývá z mezinárodních smluv a z vnitřních právních předpisů.

(1)http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html

Právní upozornění