Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 107kWORD 25k
14 април 2015 г.
E-011196/2014(ASW)
Отговор, даден от г-н Наврачич от името на Комисията
Позоваване на въпроса: E-011196/2014

Комисията е напълно съгласна с положителната роля на културата за обществото и нейния важен принос към икономическия растеж и създаването на работни места. Културният, творческият и аудио-визуалният сектор са едни от най-динамичните сектори в Европа. По неотдавнашна информация те генерират около 4,4 % от общия БВП на ЕС и 3,8 % от общата европейска работна сила.

Що се отнася до мерките, които Комисията предлага за подпомагане на усилията на държавите членки за насърчаване на културата и на културния и творческия сектор, Комисията насочва вниманието на уважаемите членове към отговора, който тя даде на писмен въпрос E-010444/2014(1), който е подобен на настоящия.

(1)http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/parliamentary-questions.html

Правна информация