Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 107kWORD 25k
14 Απριλίου 2015
E-011196/2014(ASW)
Απάντηση του κ. Navracsics εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-011196/2014

Η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως όσον αφορά το θετικό ρόλο του πολιτισμού στην κοινωνία και τη σημαντική συμβολή του στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Ο πολιτιστικός, ο δημιουργικός και ο οπτικοακουστικός τομέας είναι από τους πιο δυναμικούς τομείς της Ευρώπης. Σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις, παράγουν περίπου το 4,4% του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολούν το 3,8% του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού.

Όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή για την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών για την προώθηση του πολιτισμού και των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, οι αξιότιμοι βουλευτές παραπέμπονται στην απάντησή της στην παρόμοια γραπτή ερώτηση E-010444/2014(1).

(1)http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου