Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 193kWORD 25k
22. detsember 2014
E-011196-14
Kirjalikult vastatav küsimus E-011196-14
komisjonile
Kodukorra artikkel 130
Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , José Blanco López (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Clara Eugenia Aguilera García (S&D) , Yana Toom (ALDE) , Mircea Diaconu (ALDE) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Giorgos Grammatikakis (S&D) , Iratxe García Pérez (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Eider Gardiazabal Rubial (S&D) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D) , Ramón Jáuregui Atondo (S&D) , Jonás Fernández (S&D) , Enrique Guerrero Salom (S&D) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Helga Trüpel (Verts/ALE) , Javi López (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Soledad Cabezón Ruiz (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE) , Liliana Rodrigues (S&D) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean-Marie Cavada (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Inés Ayala Sender (S&D)

 Teema:  Euroopas kultuurivaldkonnas tehtavad rahalised kärped
 Kirjalik vastus 

Alates 2009. aastast on muuseumite, teatrite ja kultuuriasutuste rahastamist finantskriisi tagajärjel ja kokkuhoiupoliitikast tulenevalt väga suurel määral vähendatud. Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik kuuluvad sellest kõige tõsisemalt mõjutatud riikide hulka, kuigi pärand ja kultuurielu on peamised edasiviivad jõud rahvusvahelisest turismist ja loomeettevõtlusest kapitali ligimeelitamisel. Kriitilises olukorras on ka Hispaania, mida iseloomustab kahe aasta vältel tehtud kärped riigi kultuuriasutuste eelarvetes, kunstiteoste müügi suhtes kehtestatud käibemaksu kasv ja niisuguste poliitikameetmete puudumine, mis tagaksid intellektuaalomandi, raamatukogude ja kinode kaitse, mille tagajärjeks on tõsised meeleavaldused kogu riigis. Hispaania kultuuriministri José Ignacio Werti esitatud seaduseelnõude suhtes eriarvamuste väljendamise ja nende kritiseerimise vahendina keelduvad hästi tuntud kunstnikud riiklike kultuuriauhindade vastuvõtmisest, et avaldada meelt valitsuse kultuuripoliitika vastu.

Kuigi majandusuuringud on viimastel aastatel näidanud, et kultuuri- ja loomemajandus edendavad majanduskasvu ja ettevõtluse arengut, mida kajastab hiljuti käivitatud programm „Loov Euroopa”, on kultuuri positsioon avalikus poliitikas muutumas ohtlikult nõrgaks.

Lähtudes subsidiaarsuse põhimõttest, milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et avaldada positiivset mõju liikmesriikide kultuuripoliitikale?

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusalane teave