Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
PDF 198kWORD 27k
22 grudnia 2014 r.
E-011196-14
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-011196-14
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , José Blanco López (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Clara Eugenia Aguilera García (S&D) , Yana Toom (ALDE) , Mircea Diaconu (ALDE) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Giorgos Grammatikakis (S&D) , Iratxe García Pérez (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Eider Gardiazabal Rubial (S&D) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D) , Ramón Jáuregui Atondo (S&D) , Jonás Fernández (S&D) , Enrique Guerrero Salom (S&D) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Helga Trüpel (Verts/ALE) , Javi López (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Soledad Cabezón Ruiz (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE) , Liliana Rodrigues (S&D) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean-Marie Cavada (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Inés Ayala Sender (S&D)

 Przedmiot:  Cięcia finansowe w dziedzinie kultury w Europie
 Odpowiedź na piśmie 

W 2009 r., wskutek kryzysu finansowego i w związku z polityką oszczędnościową, radykalnie ograniczono finansowanie muzeów, teatrów i instytucji kulturalnych. Wśród krajów najsilniej dotkniętych tym zjawiskiem są Włochy, Grecja, Francja i Wielka Brytania, mimo że dziedzictwo i życie kulturalne stanowią istotną siłę przyciągającą kapitał z turystyki międzynarodowej i kreatywnej przedsiębiorczości. W krytycznej sytuacji znajduje się również Hiszpania – od dwóch lat krajowe instytucje kulturalne podlegają cięciom budżetowym, podwyższono VAT od sprzedaży dzieł sztuki, nie prowadzi się też polityki zapewniającej ochronę własności intelektualnej, księgarni i kin, co prowadzi do poważnych protestów w całym kraju. Aby wyrazić sprzeciw i krytykę wobec ustaw wprowadzonych przez hiszpańskiego ministra kultury José Ignacio Werta, znani artyści odrzucają krajowe nagrody w dziedzinie kultury i protestują przeciwko polityce kulturalnej rządu.

Pomimo że przeprowadzone w ostatnich latach badania wykazują, że sektor kultury i sektor kreatywny pobudzają wzrost i rozwój przedsiębiorstw – w związku z czym niedawno uruchomiono program „Kreatywna Europa” – pozycja kultury w polityce publicznej staje się niebezpiecznie słaba.

Uwzględniając zasadę pomocniczości, jakie konkretne środki Komisja zamierza podjąć, aby wywrzeć pozytywny wpływ na politykę kulturalną państw członkowskich?

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna