Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 195kWORD 28k
22 decembrie 2014
E-011196-14
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-011196-14
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , José Blanco López (S&D) , Javier Nart (ALDE) , Clara Eugenia Aguilera García (S&D) , Yana Toom (ALDE) , Mircea Diaconu (ALDE) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE) , Giorgos Grammatikakis (S&D) , Iratxe García Pérez (S&D) , Krystyna Łybacka (S&D) , Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Eider Gardiazabal Rubial (S&D) , Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) , Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D) , Ramón Jáuregui Atondo (S&D) , Jonás Fernández (S&D) , Enrique Guerrero Salom (S&D) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Helga Trüpel (Verts/ALE) , Javi López (S&D) , Luigi Morgano (S&D) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Enrique Calvet Chambon (ALDE) , Soledad Cabezón Ruiz (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE) , Liliana Rodrigues (S&D) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Jean-Marie Cavada (ALDE) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Inés Ayala Sender (S&D)

 Subiect:  Reducerile financiare în domeniul culturii în Europa
 Răspuns scris 

Începând din 2009, ca o consecință a crizei financiare și ca urmare a politicii de austeritate, au fost reduse drastic fondurile destinate muzeelor, teatrelor și instituțiilor culturale. Italia, Grecia, Franța și RU au fost printre țările cel mai sever afectate, deși moștenirea culturală și viața culturală sunt factori majori de atragere a capitalului din turismul internațional și antreprenoriatul din industriile creative. Spania este și ea într-o poziție critică, cu doi ani de reduceri ale bugetelor instituțiilor culturale, creșterea TVA-ului pentru vânzările de artă și o lipsă a măsurilor de asigurare a protecției proprietății intelectuale, bibliotecilor și cinematografiei, ceea ce a determinat proteste ample în întreaga țară. Pentru a-și manifesta dezacordul și poziția critică față de legile promovate de ministrul spaniol al culturii, José Ignacio Wert, artiști cunoscuți resping premiile culturale naționale în semn de protest față de politicile culturale ale guvernului.

Deși studiile economice au demonstrat în ultimii ani că industriile culturale și creative au stimulat creșterea economică și dezvoltarea afacerilor (fapt reflectat și de lansarea recentă a programului Europa Creativă), importanța culturii în politicile publice este redusă într-un mod periculos.

Ținând seama de principiul subsidiarități, ce măsuri concrete are în vedere Comisia pentru a influența pozitiv politicile statelor membre în domeniul culturii?

Limba originală a întrebării: EN 
Notă juridică