Nazaj na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna vprašanja
PDF 190kWORD 26k
5. januar 2015
E-000037-15
Vprašanje za pisni odgovor E-000037-15
za Komisijo
Člen 130 poslovnika
Pablo Iglesias (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL) , Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL) , Pablo Echenique (GUE/NGL) , Marisa Matias (GUE/NGL) , Javier Couso Permuy (GUE/NGL) , Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , Ángela Vallina (GUE/NGL) , Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Bodil Ceballos (Verts/ALE) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Bart Staes (Verts/ALE) , David Borrelli (EFDD) , Julia Reda (Verts/ALE) , Sergio Gaetano Cofferati (S&D) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Younous Omarjee (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) , Miroslav Poche (S&D) , Viktor Uspaskich (ALDE) , Helmut Scholz (GUE/NGL) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Malin Björk (GUE/NGL) , Georgios Katrougkalos (GUE/NGL) , Curzio Maltese (GUE/NGL) , Laura Ferrara (EFDD) , Emmanouil Glezos (GUE/NGL) , Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Luke Ming Flanagan (GUE/NGL) , Ernest Maragall (Verts/ALE) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Ignazio Corrao (EFDD)

 Zadeva:  Zakon o varnosti državljanov
 Pisni odgovor 

Španski poslanski kongres je sprejel zakon o varnosti državljanov, do katerega ima večji del španske družbe, vključno z združenim sindikatom policistov, zavrnilno stališče. Vlagatelji vprašanja menijo, da zakon krši temeljna načela pravice do zbiranja in mirnega protestiranja iz členov 11 in 12, pa tudi načelo sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni iz člena 49 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Tudi sprememba zakona o tujcih, ki zagotavlja takojšnje vračanje tujcev, grobo krši člen 18 listine.

Vlagatelji vprašanja zato obsojajo nedemokratičnost zakona, EU pa pozivajo, naj zaščiti pravice evropskih državljanov.

1. Ali Komisija meni, da je zakon v skladu z navedenimi pravicami?

2. Ali namerava Komisija ukrepati, da bi preprečila uzakonitev hitrega vračanja tujcev, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom in pravom Unije?

Izvirni jezik vprašanja: ES 
Pravno obvestilo