Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 26k
20. tammikuuta 2015
E-000711-15
Kirjallisesti vastattava kysymys E-000711-15
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Merja Kyllönen (GUE/NGL)

 Aihe:  Eläinterveysasetuksen eläinkategoriat
 Kirjallinen vastaus 

Komissio on kolme vuotta valmistellut uutta esitystä Euroopan unionin eläinterveysasetukseksi. Uuden asetuksen tarkoituksena on selkeyttää, eheyttää ja yksinkertaistaa vallitsevaa lakiviidakkoa. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että asetuksesta tulee merkittävältä osin puutteellinen ja että tämä puutteellisuus tulee monella tapaa toimimaan asetuksen tarkoitusta vastaan heikentämällä kulkueläinten tilannetta.

Asetuksessa on vain kaksi eläinkategoriaa, ”villieläimet” ja ”pidetyt eläimet”, jotka kattavat lemmikit, kotieläimet ja tuotantoeläimet. Kulkueläimet, kuten katukoirat ja ‐kissat luokitellaan asetuksessa villieläimiksi. Kulkueläinten määritteleminen villieläimiksi on valtava askel taaksepäin eläinsuojelussa ja tätä kautta myös eläinterveydessä, sillä se vaikeuttaa entisestään muun muassa Itä- ja Kaakkois-Euroopan katukoiratilanteen järkevää hoitoa.

Lisäämällä asetukseen kategorian ”non-kept animals”, jolla viitataan kulkueläimiin eli eläimiin, jotka ovat vailla kotia mutta jotka ovat tavalla tai toisella riippuvaisia ihmisestä, mahdollistaisi tehokkaan työn kulkueläintilanteen hallitsemiseksi. Monessa Euroopan maassa kulkueläintilanne on huolestuttava ja sillä on vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Lisäys toisi EU:lle kompetenssin toimia aiemmin vain kansallisen toimivallan piiriin kuuluneessa katukoiraongelmassa ja mahdollistaisi EU:n puuttumisen muun muassa katukoirien katastrofaaliseen tilanteeseen Romaniassa. Nykymuodossaan asetus vaikeuttaa entisestään eläinsuojelutyötä hankaloittamalla muun muassa katukoirapopulaatioiden järkevää ja tehokasta hallintaa sekä muokkaamalla ilmapiiriä entisestään vihamielisemmäksi.

1. Miksi eläinterveysasetuksesta puuttuu kategoria ”non-kept animals”?

2. Miksi komissio haluaa luokitella kulkueläimet villieläimiksi sen sijaan, että niillä olisi oma kategoriansa ”non-kept animals”?

Oikeudellinen huomautus