Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 100kWORD 27k
20. huhtikuuta 2015
E-002143/2015(ASW)
Neven Mimican komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-002143/2015

Euroopan komissio julkaisee väestöpolitiikkaa ja lisääntymisterveyttä koskevia tietoja EU:n kehitysavun vuosikertomuksen(1) rahoitusliitteissä. Kertomuksen sivumäärää koskevasta rajoituksesta johtuen OECD:n 130-koodin mukaisia tietoja ei voida esittää alakoodeittain, joita on viisi. Arvoisa parlamentin jäsen löytää alakoodeja koskevat tiedot ja rahamäärät edellisen rahoituskehyksen osalta tämän vastauksen liitteestä 1. Terveydenhuoltoalalle vuosina 2008–2013 suoritetut maksut esitetään liitteessä 2. Vuoden 2014 maksut julkaistaan myöhemmin tänä vuonna. Tietoja EU:n antaman julkisen kehitysavun määristä on saatavilla myös OECD:n verkkosivuilla.

Tutkimuksen seitsemännestä puiteohjelmasta (2007–2013) on rahoitettu 120 miljoonalla eurolla 52:ta lisääntymisterveyden ja perhesuunnittelun tutkimushanketta ohjelman piiriin kuuluvissa maissa. Puolet määrästä käytettiin lisääntymisterveyspalvelujen tutkimukseen ja puolet biolääketieteelliseen tutkimukseen, tutkimusverkostoihin sekä sukupuolitauteja ja ympäristön vaikutuksia lisääntymisterveyteen koskevaan tutkimukseen. Lisäksi myönnettiin 175 miljoonaa euroa 81:een HI-viruksen/aidsin ehkäisy‐ ja hoitohankkeeseen. EU on vuodesta 2003 myöntänyt Euroopan maiden ja kehitysmaiden kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuuden (EDCTP) puitteissa 68 avustusta HI-virusta/aidsia koskeviin kliinisiin kokeisiin ja valmiuksien kehittämistoimiin. Näiden avustusten yhteenlaskettu määrä on 70 miljoonaa euroa. EU jatkaa alan tukemista uudesta Horisontti 2020 ‐puiteohjelmasta: vuosien 2015–2016 työohjelmassa on julkaistu ehdotuspyyntö uusista HIV-rokotteista (21 milj. euroa). EU aikoo osallistua 683 miljoonalla eurolla toiseen EDCTP-ohjelmaan yhteistyössä Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa. Ohjelmalla torjutaan köyhyyteen liittyviä sairauksia.

Ks. liitteet : Liite 1, Liite 2

(1)https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/annual-report-2014-eu-development-external-assistance-policies-implementation-in-2013_en.pdf

Oikeudellinen huomautus