Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 194kWORD 26k
10 lutego 2015 r.
E-002153-15
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-002153-15
do Rady
art. 130 Regulaminu
Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Bolesław G. Piecha (ECR) , Andrzej Duda (ECR) , Marek Józef Gróbarczyk (ECR) , Dawid Bohdan Jackiewicz (ECR)

 Przedmiot:  Wycofanie wniosku o ustanowienie rezerwy stabilności rynkowej
 Odpowiedź na piśmie 

Artykuł 192 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że „środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różnymi źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię” powinny być przyjęte jednomyślnie w Radzie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Podobnie jest w przypadku środków „przede wszystkim o charakterze fiskalnym” (lit. a)).

Ustanowienie rezerwy zapewniającej stabilność rynku dla ETS-u będzie miało istotny wpływ dla państw silnie uzależnionych od jednego, silnie emisyjnego surowca energetycznego, np. węgla (w przypadku Polski to blisko 90 % produkcji energii elektrycznej). Ponadto rezerwa ma na celu podniesienie ceny uprawnień do emisji, za które płaci się do budżetu, a więc przepisy ją ustanawiające mają charakter fiskalny.

Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 24 października 2014 r. stanowią, że Rada będzie „prowadziła przegląd wszystkich elementów przedmiotowych ram [polityk klimatyczno-energetycznych] i nadal wytyczać (…) strategiczne kierunki działania, zwłaszcza w odniesieniu do konsensusu w kwestii sektorów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS)”.

Czy w związku z tym Rada wezwie Komisję do wycofania wniosku o ustanowienie rezerwy (COM(2014) 0020) opartego na art. 192 ust. 1 TFUE i do przedstawienia nowego w oparciu o art. 192 ust. 2 TFUE, zgodnego z ustaloną w Traktacie zasadą jednomyślności państw w kluczowych kwestiach dotyczących energetyki?

Informacja prawna