Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 193kWORD 26k
10 lutego 2015 r.
E-002154-15
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-002154-15
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Andrzej Duda (ECR) , Dawid Bohdan Jackiewicz (ECR) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) , Bolesław G. Piecha (ECR) , Marek Józef Gróbarczyk (ECR)

 Przedmiot:  Wycofanie wniosku o ustanowienie rezerwy stabilności rynkowej
 Odpowiedź na piśmie 

Art. 192 ust. 2 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że „środki wpływające znacząco na wybór Państwa Członkowskiego między różnymi źródłami energii i ogólną strukturę jego zaopatrzenia w energię” powinny być przyjęte jednomyślnie w Radzie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Podobnie w przypadku środków „przede wszystkim o charakterze fiskalnym” (lit. a)).

Ustanowienie rezerwy zapewniającej stabilność rynku systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) będzie miało istotny wpływ dla państw silnie uzależnionych od jednego, silnie emisyjnego surowca energetycznego, np. węgla (w przypadku Polski to blisko 90 % produkcji energii elektrycznej). Ponadto rezerwa ma na celu podniesienie ceny uprawnień do emisji, za które płaci się do budżetu, a więc przepisy ją ustanawiające mają charakter fiskalny.

Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 24 października 2014 r. stanowią, że Rada będzie „prowadziła przegląd wszystkich elementów przedmiotowych ram [polityk klimatyczno-energetycznych] i nadal wytyczać (…) strategiczne kierunki działania, zwłaszcza w odniesieniu do konsensusu w kwestii sektorów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS)”.

Czy w z związku z tym Komisja zamierza wycofać swój wniosek o ustanowienie rezerwy (COM(2014) 0020) w oparciu o art. 192 ust. 1 TFUE i przedstawić nowy w oparciu o art. 192 ust. 2 TFUE, zgodny z ustaloną w Traktacie zasadą jednomyślności państw w kluczowych kwestiach dotyczących energetyki?

Informacja prawna