Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 24k
10. helmikuuta 2015
E-002183-15
Kirjallisesti vastattava kysymys E-002183-15
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Ignazio Corrao (EFDD) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Elly Schlein (S&D) , Marco Valli (EFDD) , Daniele Viotti (S&D) , Piernicola Pedicini (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Laura Ferrara (EFDD) , Brando Benifei (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Marco Affronte (EFDD) , Dario Tamburrano (EFDD) , Pina Picierno (S&D) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Sirpa Pietikäinen (PPE)

 Aihe:  EXPO 2015:n sponsoroima HLBT-fobiaa lietsova tapahtuma
 Kirjallinen vastaus 

Tammikuun 3. päivänä 2015 annetussa lehdistötiedotteessa kerrottiin, että joukko seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää kannattavia yhdistyksiä järjestää Milanon Palazzo Lombardiassa, Italiassa, 17. tammikuuta konferenssin aiheesta ”Suojelkaamme perhettä yhteisön suojelemiseksi”.

Yksi järjestävistä yhdistyksistä pitää homoseksuaalisuutta sairautena ja aikoo ”vastata avunpyyntöihin, joita se on saanut monilta, sekä nuorilta että vanhoilta, homoseksuaalisten taipumustensa vuoksi seksuaali-identiteetiltään haavoittuneilta ihmisiltä”.

On erikoista, että EXPO 2015 toimi tapahtuman sponsorina. Myös Lombardian alueen puheenjohtaja Roberto Maroni osallistui konferenssiin.

Ottaen huomioon, että syrjintäkiellon periaate on kirjattu Euroopan unionin perusoikeuskirjaan ja EU on sitoutunut turvaamaan tämän periaatteen kunnioittamisen, voisiko komissio tutkia, millä tavoin EXPO 2015 alkoi tapahtuman sponsoriksi ja käytettiinkö siihen suoraan tai välillisesti EU:n varoja? Jos näin on, EU:n rahoitusta ei ilmiselvästikään olisi pitänyt myöntää tällaiselle tapahtumalle.

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus