Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 23k
10 februari 2015
E-002183-15
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002183-15
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Ignazio Corrao (EFDD) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD) , Elly Schlein (S&D) , Marco Valli (EFDD) , Daniele Viotti (S&D) , Piernicola Pedicini (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Laura Ferrara (EFDD) , Brando Benifei (S&D) , Eleonora Evi (EFDD) , Marco Affronte (EFDD) , Dario Tamburrano (EFDD) , Pina Picierno (S&D) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Sirpa Pietikäinen (PPE)

 Betreft:  Door EXPO 2015 gesponsord LHBT-foob evenement
 Schriftelijk antwoord 

Op 3 januari 2015 werd op een persconferentie aangekondigd dat er op 17 januari in het Palazzo Lombardia in Milaan (Italië) een conferentie zou plaatshebben met de titel „Het gezin verdedigen om de gemeenschap te verdedigen”, georganiseerd door een groep van verenigingen die zich discriminerend opstellen ten aanzien van seksuele geaardheid.

Een van de betrokken verenigingen beschouwt homoseksualiteit als een ziekte en wil „gehoor geven aan de hulpkreet van vele mensen, jong en oud, die gekwetst zijn in hun seksuele identiteit, met name wegens hun homoseksuele neigingen”.

Dit initiatief werd, hoe vreemd het ook mag lijken, gesponsord door EXPO 2015. Bovendien nam de president van de regio Lombardije, Roberto Maroni, ook deel aan de conferentie.

Kan de Commissie, overwegende dat het beginsel van non-discriminatie verankerd is in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en dat de EU zich blijft inzetten om de toepassing van dit beginsel te waarborgen, nagaan hoe het kan dat een dergelijk evenement door EXPO 2015 is gesponsord en of er direct of indirect gebruik is gemaakt van Europees geld? Indien dit zo is, zou de financiering duidelijk onverenigbaar zijn met een evenement van deze aard.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling