Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 101kWORD 24k
25. helmikuuta 2015
E-002891-15
Kirjallisesti vastattava kysymys E-002891-15
neuvostolle
työjärjestyksen 130 artikla
Rebecca Harms (Verts/ALE) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Benedek Jávor (Verts/ALE)

 Aihe:  Viisumikiellossa olevien Venäjän kansalaisten osallisuus Euroopan energiaturvallisuuspolitiikkaan
 Kirjallinen vastaus 

Keväällä 2014 neuvosto vahvisti Venäjän vastaisia toimenpiteitä, joiden joukossa oli muun muassa tiettyihin Venäjän kansalaisiin kohdistettu viisumikielto. Europa.eu-verkkosivustolla(1) julkaistun luettelon mukaisesti viisumikielto koskee Venäjän valtion ydinenergiayhtiön Rosatomin valvontakomitean puheenjohtajaa yrittäjä Boris Gryzlovia, joka on mukana Unkarissa sijaitsevan Paksin ydinvoimalan laajentamisessa, sekä Dmitry Kozakia, joka on investointilainoja antavan Vnesheconombank-pankin valvontakomitean jäsen. Viisumikielto koskee siis kahta henkilöä, jotka saattavat olla suoraan osallisina tässä hankkeessa, jota komissio tutkii ja johon liittyy epäilyjä EU:n valtiontukia ja kilpailusääntöjä koskevista rikkomuksista sekä huomattava korruptioriski. Hanke on myös ristiriidassa Euroopan energiaturvallisuusstrategian kanssa.

Voiko neuvosto vastata seuraaviin kysymyksiin:
Miksi nämä kaksi henkilöä on sisällytetty viisumikieltoa koskevien henkilöiden luetteloon?
Uhkaako heidän osallisuutensa Paksin ydinvoimalan laajentamiseen unionin energiaturvallisuutta?
Millä tavoin tämä toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioissa toimivien asianomaisten yhtiöiden toimintaan ja investointeihin?

(1)http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/index_en.htm

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus