Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 103kWORD 26k
27. februára 2015
E-003102-15
Otázka na písomné zodpovedanie E-003102-15
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

 Vec:  Minimálna mzda v Nemecku – cenová diskriminácia z dôvodu nezohľadňovania všetkých povinne vyplácaných náhrad
 Písomná odpoveď 

Predpis, ktorým Nemecko zaviedlo od 1.1.2015 minimálnu mzdu, sa vzťahuje aj na zamestnancov v doprave, ktorých zamestnávatelia sídlia mimo Nemecka, pričom ich zamestnanci nie sú vyslanými zamestnancami v zmysle smernice 96/71/ES a ich pracovnoprávne vzťahy sa riadia právom iných členských štátov. Nemecko do posudzovania výšky mzdy zahrňuje len základ mzdy. Ďalšie povinné náhrady uhrádzané zamestnancom sa do splnenia povinnosti nezapočítavajú. Systém minimálnej mzdy a povinne vyplácaných náhrad sa líši v každom členskom štáte.

Dôvodom zavedenia nemeckej normy je ochrana zamestnancov. Niektorí slovenskí dopravcovia uviedli, že základ mzdy tvorí len 30 % z celkovej sumy vyplatenej zamestnancovi pri zahraničnej jazde. Zvyšnú časť tvoria povinné náhrady. Celková vyplatená suma následne ďaleko prevyšuje minimálnu nemeckú mzdu. Výsledkom môže byť situácia, keď je nemeckému vodičovi vyplatená za rovnakú jazdu nižšia suma ako slovenskému, pričom slovenský zamestnávateľ porušil nemecký právny predpis, nakoľko vyplatil zamestnancovi nepostačujúci základ jeho odmeny za prácu.

Nie je diskriminačné porovnávať výlučne základ mzdy dvoch zamestnancov z iných členských štátov bez zohľadnenia ostatných povinne vyplácaných náhrad, odlišných v každom členskom štáte? Nemôže v súlade s uvedeným dôjsť k nepovolenej pozitívnej diskriminácii domácich nemeckých zamestnávateľov? Je možné tento dôsledok uplatnenia ustanovení, o ktorých Nemecko tvrdí, že ide o imperatívnu normu, vziať do úvahy pri rozhodovaní, či sa majú uvedené normy uplatniť?

Právne oznámenie