Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 99kWORD 35k
29 юни 2015 г.
E-005596/2015(ASW)
Отговор
Позоваване на въпроса: E-005596/2015

По отношение на първия въпрос, повдигнат от уважаемия член на ЕП: работната програма на ЕС за периода 2014—2016 г. за свеждане до минимум на рисковете по отношение на безопасността, сигурността и обществения ред във връзка със спортни прояви, по-специално футболни срещи, беше одобрена от Съвета през 2013 г. В доклада на председателството, изготвен през октомври 2014 г., беше отбелязан напредък във връзка с изпълнението на тази работна програма, като редица инициативи продължават да се провеждат и в момента.

Един от елементите, съдържащи се в работната програма, е аспектът за редовната връзка с поддръжниците. През 2014 г. беше създадена работна група ad hoc, която да изготвя насоки относно сътрудничеството с поддръжниците. С цел да сведат до минимум рисковете по отношение на обществения ред, при обсъжданията в рамките на работна група „Правоприлагане“ беше подчертано, че е необходимо всички държави членки да продължат съвместната си работа въз основа на Резолюция 2010/C 165/01 на Съвета, наред с другото чрез приемане и разполагане на командировани полицейски делегации въз основа на динамична оценка на риска.

По отношение на втория въпрос, повдигнат от уважаемия член на ЕП: Съветът не е обсъждал тази тема.

Правна информация