Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 194kWORD 27k
9 април 2015 г.
E-005596-15
Въпрос с искане за писмен отговор E-005596-15
до Съвета
Член 130 от Правилника за дейността
Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ignazio Corrao (EFDD) , Piernicola Pedicini (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD) , Laura Ferrara (EFDD) , Dario Tamburrano (EFDD) , Marco Valli (EFDD) , Giulia Moi (EFDD) , Rosa D'Amato (EFDD) , Marco Zullo (EFDD) , Marco Affronte (EFDD) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Marc Tarabella (S&D) , Nicola Caputo (S&D) , Remo Sernagiotto (PPE) , Eleftherios Synadinos (NI) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , José Blanco López (S&D) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Aldo Patriciello (PPE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Georgios Epitideios (NI) , Elisabetta Gardini (PPE) , Michela Giuffrida (S&D) , Ivo Belet (PPE) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Milan Zver (PPE)

 Относно:  Отговорност на футболните дружества при международни спортни прояви
 Писмен отговор 

На 19 февруари на площад Испания в Рим, запалянковци на нидерландския футболен екип Фейенорд се събраха в очакване на началото на футболната среща срещу клуба на Рома, насрочена за същата вечер

През следобедните часове нидерландските запалянковци, събрали се на площада, разхвърляха навсякъде отпадъци и замеряха с празни бутилки, изпращани чрез шутове, фонтана „Баркача“ (реставриран неотдавна за сума, надвишаваща 200 000 евро), в подножието на стълбата Тринита деи Монти.

Многобройни безредици и насилствени актове бяха регистрирани във вила Боргезе и Кампо деи фиори, където полицията беше принудена да отведе нидерландските хулигани, за да възстанови реда.

Видно е също така, че 15 от 26 автобуса, предоставени от дружеството за обществен транспорт на Рим за превоза до стадиона са претърпели сериозни щети и са неизползваеми за целите на обществения транспорт.

С оглед на гореизложеното може ли Съветът да отговори на следните въпроси:
какъв е етапът на прилагане в държавите членки на европейската работна програма за периода 2014—2016 г. за намаляване на рисковете за сигурността и обществения ред, свързани със спортни, по-конкретно футболни, прояви?
счита ли Съветът за уместно да въведе в програмите за предприемане на действия клауза за отговорност на футболните дружества за щетите, причинени в рамките на международни спортни прояви, в които участва поне една държава членка?
Език, на който е внесен въпросът: IT 
Правна информация